Har växter ett immunförsvar?

1 september 2009

Växter har ett slags immunförsvar, men det är inte lika sofistikerat som hos människor och andra ryggradsdjur. I motsats till växter producerar ryggradsdjur antikroppar, har särskilda organ som är specialiserade på att bekämpa infektioner och har celler som jagar sjukdomsalstrande organismer i kroppen. Växters och ryggradsdjurs försvarsmekanismer mot fientliga virus, bakterier och maskar har dock åtskilliga gemensamma drag. Liksom hos ryggradsdjur upptäcker försvarssystemet hos växter sjukdomsvållarna och skiljer dem från växternas egna celler och organ. Särskilda proteiner identifierar vissa molekyler på ytan av bakterierna eller bakteriernas DNA. Därefter angriper växten fienden med defensiner, som är molekyler med 15–20 aminosyror. Dessa defensiner dödar bakterier på ett par sekunder genom att göra hål i bakteriernas cellmembran. Växter har även ett resistenssystem, och slutligen kan växter begränsa och ofta stoppa en infektion genom att göra sig av med den infekterade vävnaden.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: