Shutterstock

Gamla växter har annorlunda sexliv

Glöm allt om blommor och bin, innan blommorna dök upp förökade sig jordens växter på ett helt annat sätt. De primitiva växterna hade sin storhetstid när dinosaurierna regerade, men du kan fortfarande hitta deras ättlingar i skogen i dag.

Barrträd

Hangrankottar.

© Mykola Swarnyk

Barrträd: Hankottar befruktar honkottar

När du tänker på grankottar tänker du troligtvis på granens honkottar.

Honkottarna utvecklar de frön som så småningom ska bli nya träd, men innan det sker måste honkotten befruktas av en hankotte.

Hankottarna samlas vanligtvis i buntar och sitter högre upp i trädet än honorna.

Hankottarna lever bara några få veckor på våren då de friger pollen i form av ett fin damm som sprids via vinden till honkottarna.

Mossa

Skaft växer upp ur mossan.

© Shutterstock

Mossa: Långt skaft sprider ny generation

Många mossor består både av hanar och honor. De små växterna växer ofta i stora mattor, men om du tittar närmare kan du se de enskilda individerna.

Hanen friger sädesceller som sprids via vatten till en hona, där de befruktar en äggcell. Strax därefter växer ett långt skaft upp från honan.

I änden av skaftet finns en kapsel med sporer som sprids av vind eller vatten och som ger upphov till en ny generation av hanar och honor.

Ormbunke

Sexuellt stadium som är några få millimeter stort.

© Jon Houseman and Matthew Ford

Ormbunkar: Mikroskopiskt livsstadium tar hand om förökningen

Ormbunkar reproducerar sig sexuellt. Men troligtvis har du inte sett det stadium av deras liv som står för fortplantningen.

Det sexuella stadiet är en så kallad gametofyt, bara några få millimeter bred, som innehåller både äggceller och sädesceller.

Gametofyten befruktar en annan gametofyt, och utifrån den befruktade äggcellen växer sedan ormbunken upp till det vi är vana att se när vi pratar om ormbunkar.

På undersidan av ormbunken sitter sporer som ger upphov till nya gametofyter.