Shutterstock

Fyra nyheter om cannabis

Cannabis kan döda resistenta bakterier och är 30 gånger bättre på att ta bort smärta än huvudvärkstabletter. Här är fyra korta nyheter om den gröna växten som har använts av människor i tusentals år.

1. Asiater tröstade sig med cannabis för 2500 år sedan

© Xinhua Wu & Shutterstock

På en 2500 år gammal begravningsplats i Kina har forskare hittat träbehållare med stenar, som bär spår av bränd marijuana.

Behållarna har sannolikt använts i religiösa ritualer då sörjande anhöriga har inhöljt sig i en dimma av det euforiserande ämnet när de tagit farväl av sina döda.

2. Cannabis verkar bättre än värktabletter

© shutterstock

Kanadensiska forskare har upptäckt att hampväxten bildar smärtstillande ämnen, så kallade flavonoider, och att deras effekt är 30 gånger större än den av acetylsalicylsyra som finns i huvudvärkstabletter.

Flavonoiderna kan kanske ersätta starka smärtstillande ämnen såsom morfin, som är starkt vanebildande.

3. Vikingar hade tillgång till cannabis i Amerika

© 344 First Light/ImageSelect

Fynd av cannabispollen på en boplats i Newfoundland i Kanada visar att vikingarna använde växten omkring år 1000, antingen som rusmedel eller till textilier och tågvirke.

Växten växer inte här, så vikingarna måste ha hämtat den längre söderut i Amerika.

Även i Norge finns spår av att de använde hampa.

4. Cannabis kan döda resistenta bakterier

© shutterstock

Ett ämne i cannabis, det så kallade CBD, kan bli ett nytt vapen i kampen mot infektioner.

Australiska forskare har upptäckt att ämnet kan döda bakterier som är resistenta mot antibiotika.

CBD har också andra medicinska möjligheter. Det används exempelvis till barn med epilepsi och för att behandla inflammationer.