Shutterstock

Forskare: Krukväxter renar INTE luften i ditt hem

I en ny studie drar man slutsatsen att ett par krukväxter inte påverkar luftkvaliteten i ditt hem nämnvärt, och att du gör klokt i att vädra i stället.

Vi har alla hört att krukväxter kan göra underverk för inomhusklimatet i ditt hem, eftersom de gröna rumskamraterna kan filtrera och avlägsna skadliga mikropartiklar i luften.

Men nu konstaterar en amerikansk studie, publicerad i tidskriften Nature, att växternas renande egenskaper i en inomhusmiljö
är kraftigt överskattade.

Växter renar luft för långsamt

Forskare på Drexel's College of Engineering har gjort en metaanalys med utgångspunkt i data från flera årtiondens forskning i krukväxters egenskaper. Sedan har informationen använts till att räkna ut växterna så kallade "clean air delivery rate" (CADR), som anger hur lång tid det tar växterna att rena luften på skadliga partiklar och gaser.

Resultaten visade att även om växterna kan absorbera de skadliga ämnen genom porer i både blad och rötter, så kan de inte göra det tillräckligt fort för att det ska ha någon egentlig effekt på luftkvaliteten i ett hem eller på ett kontor.

Därför drar forskarna slutsatsen att en ventilationsanläggning eller ett öppet fönster då och då är att föredra.

Det finns många olika växter i vår natur. En del av dem är dödliga. Lär dig mer om giftiga växter.

Fem växter per kvadratmeter

Men det är inte helt omöjligt att få växternsd gynnsamma egenskaper att göra en märkbar skillnad.

För att uppnå samma renande egenskaper som en ventilationsanläggning eller ett öppet fönster måste man enligt forskarna ha minst fem växter per kvadratmeter.

Det innebär att en bostad på 140 kvadratmeter skulle kräva omkring 680 krukväxter för att få effekt.

Äldre rymdförsök ligger bakom myt

Den allmänna uppfattningen av krukväxter kan rena luften inomhus kommer troligen från en Nasastudie från 1989, i vilken forskare försökte ta reda på hur de kunde rena luften på skadliga partiklar på rymdstationer.

De tittade bland annat på krukväxter och genomförde ett försök somgick ut på att de isolerade en växt i en lufttät låda fylld med lättflyktiga organiska föreningar; en samlingsbeteckning för skadliga mikropartiklar.

På en dag hade växten eliminerat 70 procent av de farliga organiska föreningarna.

En lufttät låda på omkring en kubikmeter har dock inte mycket gemensamt med en riktig inomhusmiljö, där luftfuktigheten varierar och luft kontinuerligt byts ut på ett eller annat sätt.

Därför är Nasastudien irrelevant för att dra några slutsatser om växter och luftkvalitet i genomsnittliga hus eller kontorslandskap.

Andra studier är oeniga

Trots att flera studier har dömt ut krukväxterna, finns det de som drar en annan slutsats.

I en dansk studie från Köpenhamns Universitet har man testat den kända krukväxten murgröna i en miljö som simulerar verkliga inomhusförhållanden.

Murgrönan utsattes för en blandning av lättflyktiga organiska föreningar under en period på flera veckor, och resultaten visade en tydlig reducering av de skadliga ämnena. Dessutom visade studien hur mikroorganismer i växtens jord hade särskilt renande egenskaper.

Den danska studien ingick inte i den amerikanske metaanalysen.