Shutterstock

Detta är världens tio högsta träd

Mammutträd, sitkagran och amerikansk sekvoja är samtliga mer än 80 meter höga. Men vilket träd är världens största? Se de tio högsta träden här.

Det är inte lätt att mäta höjden på ett verkligt högt träd, och många gamla mätningar är också kraftigt överdrivna. Men tack vare nya mättekniker med laser är de flesta forskare nu eniga om vilka som är världens tio högsta träd.

10. Praktmeranti (Shorea superba)

Grodperspektiv av pragtmeranti

Pragtmerantis latinska namn Shorea superba kommer från superbus, vilket betyder magnifik. Det refererar till träets form och elegans.

© Shutterstock

Den högsta praktmerantin växer i nation Tawau Hills National Park på den indonesiska ön Borneo. Det mättes senast år 2006 och hade då en höjd av 84,4 meter.

9. Mörkröd meranti (Shorea argentifolia)

Grodperspektiv av mörkröd meranti

Mörkröd meranti, shorea faguetiana, härstammar från Borneo och är för närvarande en hotad art på grund av avskogningen av Borneos regnskogar.

© Shutterstock

Mörkröd meranti har fatt sitt namn på grund av sin röda bark. Det högsta mörkröda merantiträdet växer i Tawau Hills National Park på den indonesiska ön Borneo.

Det mättes senast år 2003, då det hade en höjd av 84,9 meter.

8. Tapang (Koompassia excelsa)

Tapangträd växer i flera asiatiska länder

Tapangträdet skiljer sig från andra träd med sin vita bark.

Tapang växer både i södra Thailand, Sumatra, Malaysia och på Borneo, men det högsta tapangträdet växer Malaysia. När det senast mättes, 2005, uppmättes det till 85,8 meter.

Tapangträd skiljer sig från andra träd med sin vitaktiga bark.

7. Alpin eukalyptus (Eukalyptus delegatensis)

Grodperspektiv av eucalyptus delegatensis (alpin eukalyptus)

Eucalyptus delegatensis kallas i Australien även för alpin eukalyptus eller alpin ask.

© Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

7. Alpin eukalyptus (Eukalyptus delegatensis)

Det högsta exemplaret av Alpin eukalyptus växer på den australiska ön Tasmanien. Den mättes senast 2008 och uppmättes då till 87,9 meter.

De unga bladen utvecklas från att vara röda till gröna, segelformade blad. Fullvuxna blad är grågröna, stora och har en spetsig ände.

6. Gul meranti (Shorea faguetina)

Världens högsta tropiska träd

Världens högsta tropiska träd, shorea faguetiana eller gul meranti, är nästan lika högt som Big Ben i London.

© Annette Teng, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Det högsta gula merantiträdet växer i Maliau Basin Conservation Area, känd som Sabah’s Lost World i Malaysia.

Det upptäcktes av professor David Coomes och hans kolleger från universitetet i Cambridge 2016, som då uppmätte det till 89,5 meter. Trädet är alltså nästan lika högt som Big Ben i London.

LÄS ÄVEN: Världens högsta byggnad

5. Mammutträd (Sequoiadendron giganteum)

Mammutträd tillhör världens största träd.

Mammutträd kan bli över 3000 år gamla.

Mammutträd täcks av städsegröna, fjälliknande barr och får en kägelformad topp om de inte växer i närheten av andra träd. Mammutträden kallas ofta världens största träd på grund av sin höjd och omkrets.

Det högsta Mammutträdet finns i King’s Canyon National Park i Kalifornien. Det uppmättes 2007 till 94,9 meter högt.

4. Sitkagran (Pseudotsuga sitchensis)

Sitkagran i nationalpark

Sitkagran är konformad och uppkallad efter Sitka i Alaska

© Graaf van Vlaanderen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Sitkagranen är ett kägelformat, grönt barrträd med platta och vassa barr. Sitkagranen kommer från Nordamerikas västkust och är uppkallat efter Sitka i Alaska.

Den högsta kända sitkagranen växer i Prairie Creek Redwoods State Park i Kalifornien. Det uppmättes 2007 till 96,7 meter.

3. Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Skog med Douglasgran

Douglasgran är ett barrträd med långa och spetsiga barr som kommer från Nordamerika

© Dave Powell, USDA Forest Service, CC BY 3.0 US <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/deed.en>, via Wikimedia Commons

Douglasgranen är ett barrträd med långa och spetsiga barr. Douglasgranen kommer från Nordamerika, och det högsta kända exemplaret växer vid Brummit Creek i Oregon.

Den stora douglasgranen har inte mätts sedan 1998, men mätte då 99,4 meter. Det är därmed möjligt att det har vuxit sedan dess och borde inta en andraplats bland världens högsta träd.

2. Jätteeukalyptus (Eucalyptus regnans)

Skog av jätteeukalyptus i Australien

Jätteeukalyptus är den högsta av alla blommande växter i världen

© Patche99z, Public domain, via Wikimedia Commons

Jätteeukalyptus har grågröna blad, men bladen utvecklas från vagt hjärtformade blad till segelformade och vågiga vuxna blad. De flesta eukalyptusarter växer i Australien och på Tasmanien, men det finns även arter på Papua New Guinea.

Den högsta jätteeukalyptusen kallas Centurion och växer söder om huvudstaden på den australiska ön Tasmanien. När det senast mättes, 2008, var det 99,6 meter högt.

1. Amerikansk sekvoja (Seqouia sempervirens)

Amerikansk sekvoja i Kalifornien

Amerikansk sekvoja växer huvudsakligen i Kalifornien. Det är också där världens högsta exemplar – och världens högsta träd – finns.

En amerikansk sekvoja är ett enormt barrträd med breda, gröna barr och en rödaktig bark – därav namnet. Den karaktäristiska amerikanska sekvojan växer på olika platser i Europa och USA.

Det högsta kända exemplaret växer i Redwood National Park i Kalifornien och går under namnet Hyperion.

Den senaste mätningen från 2007 uppmätte Hyperion till 115,56 meter, vilket gör den enorma sekvojan till världens högsta träd – hittills.