Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Giftig växt

De giftigaste växterna i Sverige

Det går inte att se på en växt att den är giftig. Faktum är att några av de allra giftigaste växterna i Sverige är till förväxling lika ätbara arter. Därför är det viktigt att känna till vilka våra giftigaste växter är innan man börjar botanisera i naturen.

Shutterstock

De giftigaste växterna i Sverige

Våra giftigaste växter innehåller ämnen som alkaloider, vätecyanid och glykosider. En del av växterna innehåller så höga halter av dessa giftämnen att bara en liten tugga är livsfarlig.

Förgiftningar inträffar lyckligtvis sällan, men när olyckan är framme är det oftast barn som drabbas. Det beror på att de är nyfikna på vad naturen har att erbjuda och inte vet vilka växter som är giftiga.

Människor känner nämligen inte instinktivt skillnad på ett giftigt och ett ätligt bär, utan behöver lära sig om växter innan de lugnt kan botanisera i naturen.

Här hittar du en lista över de nio giftigaste växterna i Sverige.

Liljekonvalj

Liljekonvalj (Convallaria majalis)

Liljekonvaljer doftar underbart, men både bladen, stjälkarna och blommorna kan vara giftiga att äta.

© Shutterstock
 • Giftämne: Glykosider och steroidsaponiner, som påverkar hjärtat.
 • Dödlighet: Liljekonvalj är sällan dödlig, men uppsök läkare vid intag av mer än fem bär, blommor eller växtdelar.
 • Symptom: Illamående, kräkningar, olustkänsla och påverkad hjärtrytm.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare.

Liljekonvaljer växer vanligen i lövskog, i barrskog och på hedar. Växten består av en jordstam, avlånga gröna blad och vita, klockformade blommor.

Bladen är till förväxling lika den ätbara ramslök som växer i samma områden, så det är klokt att vara uppmärksam på att det inte är liljekonvaljer du får med dig hem till middagsbordet.

Tidlösa

Tidlösa (Colchicum autumnale)

Tidlösa gror samtidigt som ramslök och kan därför lätt förväxlas med den ätbara växten.

© Shutterstock
 • Giftämne: Kolchicin, som kan orsaka försämrad celldelning och leda till hjärtsvikt och förlamning av andningsmuskulaturen.
 • Dödlighet: Halten av kolchicin i bladen varierar mycket. Allt mellan tre och 60 gram kan vara en dödlig dos.
 • Symptom: Törst, kraftiga kräkningar, magont, blodiga diarréer och en brännande känsla i munnen.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare. Förgiftning behandlas med lavemang mot förstoppning eller aktivt kol, som binder oönskade ämnen i mag–tarmkanalen.

Tidlösa är en lökväxt som växer naturligt på fuktig, näringsrik mark, bland annat ängar och sluttningar. De fina blommorna har också gjort den populär i parker och trädgårdar.

Tidlösa ser oskyldig ut med sina långa, gröna blad, som syns på våren och sommaren, och de lila blommorna, som slår ut på hösten. Men låt dig inte förledas!

Den här växten är så pass giftig att bara tre av dess blad kan leda till döden. Ofta orsakas förgiftningsfall av att tidlösan förväxlas med ramslök.

Tidlösa har emellertid inte samma starka lökdoft som ramslök, så på din jakt efter den goda ramslöken är det smart att navigera med näsan.

Sprängört

Sprängört (Cicuta virosa)

Sprängörten är en av Nordeuropas giftigaste växter.

© Shutterstock
 • Giftämne: Cicutoxin, ett mycket verksamt krampgift som kan förlama andningsmuskulaturen.
 • Dödlighet: Den giftiga effekten i sprängört beror på mängden cikutoxin i växten och ett enda bett kan leda till döden.
 • Symptom: Salivation, illamående, andningssvårigheter och svåra kramper.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare. Förgiftning behandlas med aktivt kol, som binder oönskade ämnen i mag–tarmkanalen.

Sprängört, som växer vid stränder, mossar och vattendrag, är en av Sveriges giftigaste växter.

Den tillhör familjen flockblommiga växter och känns igen på sina grupper av vita blommor och sin släta, gröna och ihåliga stjälk.

Sprängört är särskilt farlig för hästar och idisslare, som kan råka äta av rötterna, som innehåller höga koncentrationer av giftet.

Därför har man i Tyskland lagstiftat om att bönder måste avlägsna sprängört från sin mark.

Odört

Odört (Conium maculatum)

Odört är en flockblommig växt som orsakar svår förgiftning. Den kan lätt förväxlas med exempelvis körvel.

© Shutterstock
 • Giftämne: Alkaloider, som verkar muskelförlamande och kan medföra syrebrist.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är 150–300 milligram alkaloid, vilket motsvarar cirka 15–30 gram frukt.
 • Symptom: Salivation, förlamning och kramper.
 • Motgift: Drick vatten och provocera fram kräkningar. Förgiftning behandlas med aktivt kol, som binder oönskade ämnen i mag–tarmkanalen.

Odört är en flockblommig växt som kan bli över två meter hög.

Den växer ofta i dikesrenar eller längs stränder och känns igen på sin rödfläckiga stjälk, sina frukter med knottriga åsar och sina vita blommor, som liknar hundkäx.

Odört är så giftig att en matsked av dess frukt räcker för att döda en människa. Giftet förlamar musklerna, vilket i värsta fall leder till kvävning till följd av syrebrist.

Odörtens giftiga egenskaper gjorde den till en vanlig avrättningsmetod under antiken.

Den grekiske filosofen Sokrates avrättades med odörtens gift, som troligen blandades med opium för att lindra smärtorna.

Fingerborgsblomma

Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea)

Fingerborgsblomma odlas i vissa länder för att utvinna verksamma ämnen som påverkar hjärtat, medan den i Nordeuropa huvudsakligen är en trädgårdsväxt.

© Shutterstock
 • Giftämne: Glykosider, som påverkar nervsystemet och hjärtats funktion. I små mängder har den använts som hjärtmedicin. I större mängd är den emellertid dödlig.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är två–tre blad.
 • Symptom: Stickningar i tungan, yrsel, magbesvär, slöhet och synrubbningar.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare.

Fingerborgsblomma är en ört som tillhör familjen grobladsväxter. Den växer i skogar, på sluttningar och vid staket och känns igen på sina trattformade lila blommor, som ser ut som små fingerborgar.

Förgiftning med fingerborgsblomma sker oftast för att den förväxlas med ätbara trädgårdsblommor, till exempel gurkört, som kan användas i bland annat te och sallader.

Spikklubba

Spikklubba (Datura stramonium)

Spikklubba har använts som medicinalväxt, eftersom den innehåller skopolamin, som ger en hallucinatorisk verkan.

© Shutterstock
 • Giftämne: Tropanalkaloider, som kan orsaka hjärtklappning, feber, hallucinationer, upprymdhet, minnesförlust och förlamning av andningsmuskulaturen.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är 100 milligram atropin, vilket motsvarar cirka 25 gram frön.
 • Symptom: Rodnad, torrhet, törst, magont, illamående, synrubbningar med mera.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare vid nedsatt kontaktbarhet. Förgiftning kan behandlas med fysostigmin.

Spikklubba, som tillhör familjen potatisväxter, känns igen på sina stora, sågade blad och den taggiga, runda frukten.

Växten förekommer på många platser, framför allt i städer och vid soptippar.

Spikklubbans hallucinerande och upprymmande verkan har gjort den attraktiv som trolldomsört i olika salvor, som skulle ge erotisk stimulans.

Det krävs emellertid inte många frön från spikklubba förrän man får en överdos.

Ätliga växter kan innehålla giftämnen

Många av de växter som vi äter till vardags innehåller faktiskt giftämnen som kan vara farliga ifall växten intas i stor mängd eller inte tillagas.

 • Gröna bönor

  Innehåller giftämnet fasin, som ger magont och orsakar kramper. Giftämnet förstörs av värme, så gröna bönor ska alltid tillagas.

 • Chilipeppar

  Innehåller kapsaicin, som kan orsaka kraftig sveda, irriterade slemhinnor och magont ifall man intar det i stora mängder. Mjölk lindrar emellertid irritationen, eftersom fettet i mjölken löser giftämnet.

 • Citrusfrukter

  Saften från citrusskal innehåller furokumariner, som kan orsaka hudirritation och blåsbildning ifall huden samtidigt utsätts för solljus.

 • Potatis

  Innehåller glykoalkaloider, som kan orsaka illamående och kräkningar. Ät därför aldrig rå potatis och undvik att äta gröna delar av potatisen, eftersom de innehåller den högsta koncentrationen av giftämnet.

 • Tobak

  Tobak innehåller alkaloiden nikotin, som kan ge upp hov till illamående, andningssvårigheter och skakningar – förutom diverse skadeverkningar av rökning.

 • Gurka

  Gurka innehåller bitterämnet cucurbitacin, som kan orsaka irritation i slemhinnorna och göra det svårt att svälja. Ämnet är dock så bittert att man oftast direkt spottar ut en gurka med mycket cucurbitacin och på så vis undviker förgiftning.

 • Rabarber

  Rabarber innehåller oxalsyra, som kan orsaka sveda och kräkningar ifall man äter stora mängder. Det mesta av giftämnet sitter dock i bladen, så förgiftning är osannolik.

 • Enbär

  Enbär innehåller eteriska oljor som kan ha en irriterande verkan på huden, och som i mycket stora mängder även kan orsaka njurskador. Sävenbom, som tillhör samma familj, innehåller större mängder giftämnen och användes därför förr i tiden som abortmedel.

Belladonna

Belladonna (Atropa belladonna)

Belladonna har väldigt giftiga frön, som kan orsaka synrubbningar och hallucinationer.

© Shutterstock
 • Giftämne: Atropin, som har hallucinatorisk verkan.
 • Dödlighet: Dödlig dos är tre belladonnabär för barn och tio för vuxna.
 • Symptom: Törst, synrubbningar och magont.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare vid nedsatt kontaktbarhet.

Belladonna är en ört som kan bli omkring en meter hög. Den känns igen på de svarta bären och växer nära buskage vid stränder, grustag och bebyggelse.

Liksom spikklubba tillhör belladonna familjen potatisväxter, som innehåller giftiga alkaloider.

Belladonna betyder ”vacker dam” på italienska. Namnet kommer sig av att bäret ger stora pupiller, vilket romerska kvinnor lär ha dragit nytta av för att se mer förföriska ut.

Tibast

Tibast (Daphne mezereum)

Tibast kan ge svåra eksem ifall barken eller frukterna gnids mot huden.

© Shutterstock
 • Giftämne: Daphnetoxin, som är ett hudirriterande och cancerframkallande ämne. Tibast kan vara dödligt giftigt vid intag och ge svåra eksem vid beröring.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är cirka tio–tolv bär.
 • Symptom: Magont, blodiga diarréer och kramper.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare.

Tibast är en buske som kan bli en meter hög och känns igen på sina långa, gröna blad och glansiga, röda bär.

Den växer vid fuktiga, steniga skogar, ofta i kalkhaltig jord.

Tibastens hudirriterande gift användes förr i tiden för att lindra reumatisk smärta. Det sägs att tiggare provocerade fram hudirritationer med tibast för att väcka sympati.

Idegran

Idegran (Taxus baccata)

Idegran är en av de växter som barn oftast förgiftas av, eftersom de röda bären är så fina.

© Shutterstock
 • Giftämne: Taxin, som påverkar hjärtfunktionen genom att sänka pulsen. Förgiftning med idegran kan orsaka hjärtflimmer och hjärtstopp.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är cirka 50 gram barr, vilket motsvarar ett par matskedar.
 • Symptom: Illamående, kräkningar och hjärtproblem en kort tid efter intaget.
 • Motgift: Drick vatten och uppsök läkare.

Idegran känns igen på sina vintergröna barr och röda bär.

Den växer i trädgårdar och parker samt i vissa skogar. På medeltiden användes idegran för att tillverka bågar, eftersom träet är väldigt böjligt.

Idegran är en vacker växt, vilket kan fresta i synnerhet barn att äta av de röda bären. Djur förgiftas oftast av idegran för att de av misstag har matats med grenar av idegran.

År 2007 dog två björnar i Köpenhamns zoo av idegransförgiftning för att en djurskötare inte kände till växtens giftighet.

Vad gör man om man har blivit förgiftad av en växt?

Det är härligt att kunna garnera en tårta med en blomma från trädgården eller servera en sallad med blad och bär som man har plockat själv, men det gäller att vara försiktig med vad man stoppar i munnen, säger Per Mølgaard.

”Det har blivit trendigt med självhushållning. När jag var barn åt folk inte ramslök, men nu är det väldigt vanligt. Det kan vara farligt om den förväxlas med tidlösa eller liljekonvalj. Ät därför bara sådant som du säkert vet vad det är.”

Innan man beger sig ut i naturen för att leta efter ätbara växter och bär är det klokt att först läsa in sig på vilka växter det finns i området, hur de ser ut och vilka giftiga växter de skulle kunna förväxlas med.

Oftast händer det ingenting när man bara provsmakar något, men om olyckan är framme är det en god idé att dricka mycket vatten och försöka kräkas upp den giftiga växten.

Därutöver kan du kontakta Giftinformationscentralen HÄR.

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj