Shutterstock
Giftig växt

Giftiga växter – Här är 9 giftiga växter som kan bli din död

Det går inte att se på en växt att den är giftig. Faktum är att några av de allra giftigaste växterna i Sverige är till förväxling lika ätbara arter. Därför är det viktigt att känna till vilka våra giftigaste växter är innan man börjar botanisera i naturen.

Giftiga växter i Sverige

De giftiga växterna i Sverige innehåller giftämnen som exempelvis alkaloider, blåsyra eller glykosider. Och en del av växterna har en så hög halt av giftämnena att en enda tugga är livsfarlig.

Här är nio giftiga växter i Sverige:

 • Liljekonvalj
 • Tidlösa
 • Sprängört
 • Odört
 • Fingerborg
 • Spikklubba
 • Belladonna
 • Sumak
 • Idegran

Läs mer här om hur de giftiga växterna ser ut och hur farliga de är.

Liljekonvalj

Liljekonvalj – en giftig växt som liknar ramslök

Giftiga växter – Liljekonvalj (Convallaria majalis)

Liljekonvalj doftar underbart, men det är en giftig växt, vars blad, stjälkar och blommor kan vara farliga att förtära.

© Shutterstock
 • Giftämne: Glykosider och steroidsaponiner, som påverkar hjärtat.
 • Dödlighet: Liljekonvalj är sällan dödlig, men uppsök läkare vid intag av mer än fem bär, blommor eller växtdelar.
 • Symptom: Illamående, kräkningar, olustkänsla och påverkad hjärtrytm.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare.

Liljekonvaljer växer vanligen i lövskog, i barrskog och på hedar. Den giftiga växten består av en jordstam, avlånga gröna blad och vita klockformade blommor.

Bladen är till förväxling lika den ätbara ramslök som växer i samma områden, så det är klokt att vara uppmärksam på att det inte är liljekonvaljer du får med dig hem till middagsbordet.

Tidlösa

Tidlösa – en giftig växt som kan ge hjärtsvikt

Giftiga växter – Tidlösa

Tidlösa är en giftig växt som spirar fram vid samma tid som ramslök och därför lätt kan förväxlas med den ätliga växten.

© Shutterstock
 • Giftämne: Kolchicin, som kan orsaka försämrad celldelning och leda till hjärtsvikt och förlamning av andningsmuskulaturen.
 • Dödlighet: Halten av kolchicin i bladen varierar mycket. Allt mellan tre och 60 gram kan vara en dödlig dos.
 • Symptom: Törst, kraftiga kräkningar, magont, blodiga diarréer och en brännande känsla i munnen.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare. Förgiftning behandlas med lavemang mot förstoppning eller aktivt kol, som binder oönskade ämnen i mag–tarmkanalen.

Tidlösa är en giftig lökväxt, som växer naturligt i fuktiga och näringsrika marker som ängar och sluttningar. De fina blommorna har också gjort den populär i parker och trädgårdar.

Tidlösa ser oskyldig ut med sina långa, gröna blad, som syns på våren och sommaren, och de lila blommorna, som slår ut på hösten. Men låt dig inte förledas!

Den här växten är så pass giftig att bara tre av dess blad kan leda till döden. Ofta orsakas förgiftningsfall av att tidlösan förväxlas med ramslök.

Tidlösa har emellertid inte samma starka lökdoft som ramslök, så på din jakt efter den goda ramslöken är det smart att navigera med näsan.

Sprängört

Sprängört – en giftig växt som kan döda med en enda tugga

Giftiga växter – Sprängört

Sprängörten är en av Nordeuropas giftigaste växter.

© Shutterstock
 • Giftämne: Cicutoxin, ett mycket verksamt krampgift som kan förlama andningsmuskulaturen.
 • Dödlighet: Den giftiga effekten i sprängört beror på mängden cikutoxin i växten och ett enda bett kan leda till döden.
 • Symptom: Salivation, illamående, andningssvårigheter och svåra kramper.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare. Förgiftning behandlas med aktivt kol, som binder oönskade ämnen i mag–tarmkanalen.

Sprängört, som växer vid stränder, mossar och vattendrag, är en av Sveriges giftigaste växter.

Den giftiga växten tillhör familjen flockblommiga växter och känns igen på sina grupper av vita blommor och sin släta, gröna stjälk, som är ihålig.

Den tillhör familjen flockblommiga växter och känns igen på sina grupper av vita blommor och sin släta, gröna och ihåliga stjälk.

Sprängört är särskilt farlig för hästar och idisslare, som kan råka äta av rötterna, som innehåller höga koncentrationer av giftet.

Därför har man i Tyskland lagstiftat om att bönder måste avlägsna sprängört från sin mark.

Vill du veta mer om den svenska naturen? Då ska du läsa artiklarna om ormar i Sverige och spindlar i Sverige.

Odört

Odört – en giftig växt som användes som avrättningsmetod

Giftiga växter – Odört

Odört är en giftig flockblommig växt, som kan ge svåra förgiftningar om den förväxlas med exempelvis körvel.

© Shutterstock
 • Giftämne: Alkaloider, som verkar muskelförlamande och kan medföra syrebrist.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är 150–300 milligram alkaloid, vilket motsvarar cirka 15–30 gram frukt.
 • Symptom: Salivation, förlamning och kramper.
 • Motgift: Drick vatten och provocera fram kräkningar. Förgiftning behandlas med aktivt kol, som binder oönskade ämnen i mag–tarmkanalen.

Odört är en giftig flockblommig växt som kan bli över två meter hög.

Den växer ofta i dikesrenar eller längs stränder och känns igen på sin rödfläckiga stjälk, sina frukter med knottriga åsar och sina vita blommor, som liknar hundkäx.

Odört är så giftig att en matsked av dess frukt räcker för att döda en människa. Giftet förlamar musklerna, vilket i värsta fall leder till kvävning till följd av syrebrist.

Odörtens giftiga egenskaper gjorde den till en vanlig avrättningsmetod under antiken.

Den grekiske filosofen Sokrates avrättades med odörtens gift, som troligen blandades med opium för att lindra smärtorna.

Fingerborgsblomma

Fingerborgsblomma – en giftig växt som är populär i trädgårdar

Giftiga växter - Fingerborgsblomma

Fingerborgsblomma odlas i vissa länder för att utvinna verksamma ämnen som påverkar hjärtat, medan den i Nordeuropa huvudsakligen är en trädgårdsväxt.

© Shutterstock
 • Giftämne: Glykosider, som påverkar nervsystemet och hjärtats funktion. I små mängder har den använts som hjärtmedicin. I större mängd är den emellertid dödlig.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är två–tre blad.
 • Symptom: Stickningar i tungan, yrsel, magbesvär, slöhet och synrubbningar.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare.

Fingerborgsblomma är en giftig ört som tillhör familjen grobladsväxter. Den växer i skogar, på sluttningar och vid staket och känns igen på sina trattformade lila blommor, som ser ut som små fingerborgar.

Den giftiga växten är populär i trädgårdar och förgiftningar med fingerborgsblomman sker oftast om den förväxlas med ätliga blommor från trädgården, som exempelvis gurkört som kan användas i bland annat te och sallader.

Giftiga växter - Spikklubba

Spikklubba har använts inom folkmedicin, eftersom den giftiga växten innehåller skopolamin, som har en hallucinogen effekt.

© Shutterstock

Spikklubba

Spikklubba – en giftig växt som förlamar andningsmuskulaturen

 • Giftämne: Tropanalkaloider, som kan orsaka hjärtklappning, feber, hallucinationer, upprymdhet, minnesförlust och förlamning av andningsmuskulaturen.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är 100 milligram atropin, vilket motsvarar cirka 25 gram frön.
 • Symptom: Rodnad, torrhet, törst, magont, illamående, synrubbningar med mera.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare vid nedsatt kontaktbarhet. Förgiftning kan behandlas med fysostigmin.

Spikklubba, som tillhör familjen potatisväxter, känns igen på sina stora, sågade blad och den taggiga, runda frukten.

Den giftiga växten växer på många platser, ofta i stadsmiljö och på soptippar.

Spikklubbans hallucinerande och upprymmande verkan har gjort den attraktiv som trolldomsört i olika salvor, som skulle ge erotisk stimulans.

Det krävs emellertid inte många frön från spikklubba förrän man får en överdos.

Ätliga växter kan innehålla giftämnen

Många av de växter som vi äter till vardags innehåller faktiskt giftämnen som kan vara farliga ifall växten intas i stor mängd eller inte tillagas.

Gröna bönor

Innehåller giftämnet fasin, som ger magont och orsakar kramper. Giftämnet förstörs av värme, så gröna bönor ska alltid tillagas.

Chilipeppar

Innehåller kapsaicin, som kan orsaka kraftig sveda, irriterade slemhinnor och magont ifall man intar det i stora mängder. Mjölk lindrar emellertid irritationen, eftersom fettet i mjölken löser giftämnet.

Citrusfrukter

Saften från citrusskal innehåller furokumariner, som kan orsaka hudirritation och blåsbildning ifall huden samtidigt utsätts för solljus.

Potatis

Innehåller glykoalkaloider, som kan orsaka illamående och kräkningar. Ät därför aldrig rå potatis och undvik att äta gröna delar av potatisen, eftersom de innehåller den högsta koncentrationen av giftämnet.

Tobak

Tobak innehåller alkaloiden nikotin, som kan ge upp hov till illamående, andningssvårigheter och skakningar – förutom diverse skadeverkningar av rökning.

Gurka

Gurka innehåller bitterämnet cucurbitacin, som kan orsaka irritation i slemhinnorna och göra det svårt att svälja. Ämnet är dock så bittert att man oftast direkt spottar ut en gurka med mycket cucurbitacin och på så vis undviker förgiftning.

Rabarber

Rabarber innehåller oxalsyra, som kan orsaka sveda och kräkningar ifall man äter stora mängder. Det mesta av giftämnet sitter dock i bladen, så förgiftning är osannolik.

Enbär

Enbär innehåller eteriska oljor som kan ha en irriterande verkan på huden, och som i mycket stora mängder även kan orsaka njurskador. Sävenbom, som tillhör samma familj, innehåller större mängder giftämnen och användes därför förr i tiden som abortmedel.

Belladonna

Belladonna – en giftig växt som växer i bebyggda områden

Giftiga växter – Belladonna

Den giftiga växten belladonna har mycket giftiga frön, som kan ge synrubbningar och hallucinationer.

© Shutterstock
 • Giftämne: Atropin, som har hallucinatorisk verkan.
 • Dödlighet: Dödlig dos är tre belladonnabär för barn och tio för vuxna.
 • Symptom: Törst, synrubbningar och magont.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare vid nedsatt kontaktbarhet.

Belladonna är en giftig ört som kan bli omkring en meter hög. Den känns igen på de svarta bären och växer nära buskage vid stränder, grustag och bebyggelse.

Liksom spikklubba tillhör belladonna familjen potatisväxter, som innehåller giftiga alkaloider.

Belladonna betyder ”vacker dam” på italienska. Namnet kommer sig av att bäret ger stora pupiller, vilket romerska kvinnor lär ha dragit nytta av för att se mer förföriska ut.

Tibast

Tibast – en giftig växt som varken bör ätas eller vidröras

Giftiga växter – Tibast

Den giftiga tibasten kan ge otäcka eksem, om dess bark eller frukter gnids mot huden.

© Shutterstock
 • Giftämne: Daphnetoxin, som är ett hudirriterande och cancerframkallande ämne. Tibast kan vara dödligt giftigt vid intag och ge svåra eksem vid beröring.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är cirka tio–tolv bär.
 • Symptom: Magont, blodiga diarréer och kramper.
 • Motgift: Drick vatten, provocera fram kräkningar och uppsök läkare.

Tibast är en giftig buske som kan bli en meter hög och känns igen på sina långa, gröna blad och glansiga, röda bär.

Den växer vid fuktiga, steniga skogar, ofta i kalkhaltig jord.

Tibastens hudirriterande gift användes förr i tiden för att lindra reumatisk smärta. Det sägs att tiggare provocerade fram hudirritationer med tibast för att väcka sympati.

Idegran

Idegran – en giftig växt som lockar till sig barn

Giftiga växter – Idegran

Idegran är en av de giftiga växter som barn oftast förgiftas av, eftersom de dess röda bär ser så inbjudande ut.

© Shutterstock
 • Giftämne: Taxin, som påverkar hjärtfunktionen genom att sänka pulsen. Förgiftning med idegran kan orsaka hjärtflimmer och hjärtstopp.
 • Dödlighet: En dödlig dos för en vuxen människa är cirka 50 gram barr, vilket motsvarar ett par matskedar.
 • Symptom: Illamående, kräkningar och hjärtproblem en kort tid efter intaget.
 • Motgift: Drick vatten och uppsök läkare.

Idegran känns igen på sina vintergröna barr och röda bär.

Den giftiga växten växer i trädgårdar, parker och i vissa skogar. På medeltiden användes idegran för att tillverka bågar, eftersom träet är väldigt böjbart.

Idegran är en vacker växt, vilket kan fresta i synnerhet barn att äta av de röda bären. Djur förgiftas oftast av idegran för att de av misstag har matats med grenar av idegran.

År 2007 dog två björnar i Köpenhamns zoo av idegransförgiftning för att en djurskötare inte kände till växtens giftighet.

Vad gör man om man har blivit förgiftad av en växt?

Det är härligt att kunna garnera en tårta med en blomma från trädgården eller servera en sallad med blad och bär som man har plockat själv, men det gäller att vara försiktig med vad man stoppar i munnen, säger Per Mølgaard.

”Det har blivit trendigt med självhushållning. När jag var barn åt folk inte ramslök, men nu är det väldigt vanligt. Det kan vara farligt om den förväxlas med tidlösa eller liljekonvalj. Ät därför bara sådant som du säkert vet vad det är.”

Innan man beger sig ut i naturen för att leta efter ätbara växter och bär är det klokt att först läsa in sig på vilka växter det finns i området, hur de ser ut och vilka giftiga växter de skulle kunna förväxlas med.

Oftast händer det ingenting när man bara provsmakar något, men om olyckan är framme är det en god idé att dricka mycket vatten och försöka kräkas upp den giftiga växten.

Därutöver kan du kontakta Giftinformationscentralen HÄR.