Är svampar riktiga växter?

Hur är blomväxter och svampar besläktade?

En hattsvamp är för det första inte alls någon självständig levande enhet. Den är bara fruktkroppen av en mycket större organism. Svampen motsvarar biologiskt sett blomman på en växt, men det är faktiskt också den enda likhet som finns. Svampar och blomväxter är nämligen överhuvudtaget inte släkt med varandra. De utgör varsitt självständigt rike, den största och mest överordnade biologiska indelning man använder sig av. Svampar är så kallade heterotrofa organismer, vilket innebär att de är beroende av andra organismer för att få den energi de behöver. De lever som parasiter på, eller i symbios med, en växt eller bryter ned dött organiskt material. Svamparna spelar därför en mycket stor roll i det naturliga kretsloppet. Svampar saknar helt klorofyll och cellulosa, de två mest typiska växtämnena. Deras cellväggar består av kitin, som är samma ämne som insekternas yttre skelett består av. En svamp är uppbyggd av ett stort antal tunna trådar, som tillsammans bildar ett så kallat mycelium. Detta mycelium kan vara mycket stort. Det finns exemplar med en omfattning som skulle kunna mätas i hektar. Delen ovanför jordytan, det som vi normalt uppfattar som svampen, är i verkligheten det långt större myceliets fruktkropp. Den har till uppgift att sprida svampens sporer, så att den kan föröka sig. Svamparna delas upp i olika grupper, där de klassiska hattsvamparna bara utgör en enda grupp. Bland svamparna finner man så olika organismer som jäst- och mögelsvampar.