Växter

Olika växter i närbild

Växter är nyckeln till liv

Växter är organismer med cellväggar som består av cellulosa, det vill säga långa rader av glukosmolekyler. Växter kan utföra en process som kallas fotosyntes där solljus, vatten och koldioxid omvandlas till glukos och syre. Därmed är det växter som ligger bakom större delen av syret i atmosfären och eftersom de också är en viktig matkälla för både djur och människor skulle livet på jorden bli mycket svårt om de en dag försvann. Växter omfattar allt från blommor, gräs och örter till träd, buskar och grödor. Det finns över 300 000 olika växtarter på jorden, men många är utsatta för press på grund av jordbruk, föroreningar, klimatförändringar och skövling av orörda naturområden. Utforska och ta del av våra artiklar för mer information om de livsnödvändiga växterna på vår jord.

Växter utför fotosyntes

Fotosyntesen av växter fyller vår luft med syre, men i själva verket är syre bara en restprodukt av processen. När växter gör fotosyntes är det primära syftet att bilda glukos och att bli större. Detta kommer oss tillgodo när vi odlar grödor eller planterar träd som så småningom ska bli byggmaterial.
.
Formeln för fotosyntes är:
6 CO2 + 6 H2O + ljusenergi → C6H12O6 (glukos) + 6 O2

Blad badar i solljus

© Shutterstock

Varför är växter gröna?

Växter får sin gröna färg på grund av pigmentet klorofyll. Klorofyll är en viktig del av växternas förmåga att ta upp energi från solen eftersom den absorberar solens blå och röda ljus. Klorofyll absorberar dock i princip ingenting av solens gröna ljus och detta reflekteras därför istället. Det är anledningen till varför växter är gröna.
Klorofyll finns i växternas kloroplast. Kloroplasten har en struktur som påminner om det järninnehållande transportproteinet hemoglobin som finns i våra röda blodkroppar. Klorofyll innehåller dock inte järn utan magnesium.

© Shutterstock
Sida 1 / 3