Världens storstäder sjunker

Överallt på jorden hotar grundvattensborrningar och stigande havsnivåer att utplåna miljonstäder. Se vilka som befinner sig i riskzonen.

Världskarta drunknar
© Shutterstock

Kombinationen av överanvändning av grundvatten och tunga byggnader får marken att sjunka under majoriteten av världens kustnära storstäder. De sjunkande städerna är ett globalt genomen, men Asiens metropoler drabbas och hotas i synnerhet av översvämning.

Sedan 1850 har den globala havsnivån stigit med 24 centimeter. Sammanställningar tyder på att vattenstånden i världshaven kan stiga med mer än en meter år 2100, om inte utsläppen av växthusgaser inte bromsas. Utvecklingen hotar av naturliga skäl huvudsakligen lågt liggande städer vid kusterna.

En studie från Nanyang Technological University i Singapore visar att 44 av världens 48 folkrikaste kuststäder genomgår drastisk landsänkning och blir därmed mer sårbara för översvämningar.

JAKARTA

Jakarta sjunker i rask takt

Jakarta sjunker hastigt

Den indonesiska huvudstaden har sjunkit med fyra meter de senaste 30 åren och 40 procent av staden befinner sig nu under havsnivån.

Ingenjörer varnar för att 95 procent av metropolens kustområde år 2050 kommer att vara permanent översvämmade med konsekvensen att 12-25 miljoner människor blir hemlösa – om inte åtgärder vidtas omgående.

 • Årlig landsänkning: Upp till 20 centimeter.
 • Orsak: Överanvänt grundvatten, tunga byggnader och klimatförändringar.
 • Konsekvens: År 2050 kommer 25 procent av stadens kustområden att ligga under vatten.

MEXICO CITY

Grunden smulas sönder under Mexico City
© Darío Solano-Rojas/School of Engineering/Department of Engineering/Universidad Nacional Autónoma de México

Grunden smulas sönder under Mexico City

En explosiv befolkningstillväxt har lett till att Mexico City har sjunkit med hela tio meter de senaste 100 åren.

I desperat jakt på vatten borrar invånarna allt djupare ned i berggrunden och underminerar staden. Lerlagren under Mexico City kommer att fortsätta sjunka och få sprickor. Därmed blir utvecklingen omöjlig att bromsa.

 • Årlig landsänkning: Upp till 50 centimeter.
 • Orsak: Överanvändning av grundvatten.
 • Konsekvens: Regn och vatten från bergen ökar risken för översvämningar. Byggnader rasar till följd av sättningsskador.

HO CHI MINH-STADEN

Drunkningsdöd hotar Vietnams största stad
© Shutterstock

Vietnams största stad på väg att drunkna

Ho Chi Min-staden med 12,2 miljoner invånare ligger i Vietnams nordliga Mekongdelta och har sjunkit en hel meter sedan 1990.

År 2100 väntas omkring 40 procent av Mekongdeltat vara översvämmat – vid den tiden kommer knappt en femtedel av Ho Chi Minh-staden att ligga under vatten.

 • Årlig landsänkning: Upp till åtta centimeter.
 • Orsak: Överanvändning av grundvatten samt klimatförändringar.
 • Konsekvens: Antalet översvämningar ökar och år 2100 väntas 18 procent av Ho Chi Minh- staden att permanent ligga under vatten.

LAGOS

Miljonstad riskerar att försvinna
© Shutterstock

Miljonstad riskerar att försvinna

Afrikas mest folkrika stad, Lagos i Nigeria, riskerar att vara obeboelig i slutet av detta århundrade.

Lagos ligger mindre än två meter över Atlantens yta, men sjunker med knappt tio centimeter årligen. Samtidigt väntas världshaven stiga med cirka en meter under det här århundradet.

 • Årlig landsänkning: Cirka 8,7 centimeter.
 • Orsak: Klimatförändringar och eroderad kustlinje.
 • Konsekvens: Megastaden ligger lågt och riskerar att bli helt översvämmad före 2100.

VENEDIG

Adriatiska havets drottning slåss för livet
© Shutterstock

Adriatiska havets drottning slåss för livet

Venedig håller stadig kurs mot de kanaler som har gjort staden så berömd.

På grund av den mjuka berggrunden sjunker staden oavbrutet, samtidigt som den globala uppvärmningen får havet att stiga. Cirka 100 gånger årligen svämmas Venedig över av havsvatten, vilket får de historiska byggnaderna att sjunka.

År 2019 nådde vattenståndet upp till 187 centimeter över den normala nivån och mer än 90 procent av staden låg under vatten.

 • Årlig landsänkning: Cirka två millimeter.
 • Orsak: Den tektoniska platta som Venedig vilar på pressas långsamt nedåt, vilket får staden att sjunka. Samtidigt är vattenståndet i dag 35 centimeter högre än 1875.
 • Konsekvens: Venedig riskerar att ligga helt under vatten år 2100.