Världens dödligaste svamp har hittat ett nytt sätt att sprida sig

I arvsmassan på den lömska flugsvampen kan forskare ha hittat förklaringen till varför den giftiga organismen nu sprids till allt fler områden i världen.

Lömsk flugsvamp
© Shutterstock

Den är boven i 90 procent av svamprelaterade dödsfall i världen och en halv svamp sägs vara allt som krävs för att döda en vuxen människa.

Forskarna tvekar inte att utse den lömska flugsvampen, eller Amanita phalloides som den också heter, med det oskyldiga utseendet till världens absolut dödligaste svamp.

Nu har biologer vid University of Wisconsin-Madison upptäckt att den potenta organismen har hittat ett nytt sätt att sprida sin arvsmassa, som kan sätta fart på dess utbredning i skogsmarker i hela världen.

Studien bygger på analyser av arvsmassan hos 86 av olika lömska flugsvampar insamlade i Kalifornien sedan 1993 och delar av Europa sedan 1978.

I svampproverna från USA upptäckte forskarna att svampar insamlade från två olika områden flera gånger under ett par år visade sig ha samma genetiska material, vilket i princip gjorde dem till samma, individuella svamp.

Det innebär att giftsvamparna de senaste 17 åren och kanske så mycket som de senaste 30 åren, har lyckats föröka sig med hjälp av kromosomerna från en enda organism, det vill säga så kallad könlös reproduktion.

Kan spridas fort på egen hand

Samtidigt har de giftfyllda organismerna kunnat sprida sig med hjälp av kromosomerna från två olika organismer, så kallad könlig reproduktion. Det är just denna cocktail av möjligheter som forskare tror kan vara orsaken till giftsvampens frammarsch på flera platser i världen.

"De olika reproduktiva strategierna för de invasiva lömska flugsvamparna underlättar sannolikt svampens snabba spridning, vilket avslöjar en stor likhet mellan växt-, djur- och svampinvasioner", skriver forskarna bland annat i bioRxiv, som förhandspublicerar ogranskade forskningsartiklar.

Grøn fluesvamp
© Shutterstock

Så känner du igen en lömsk flugsvamp

Många svamparter är kända för att föröka sig med hjälp av både könliga och könlösa sporer, men den lömska flugsvampen har inte tillhört dem tidigare.

Den könliga fortplantningen ger arter möjlighet att utveckla och anpassa sig genom att blanda flera gener. Könlig fortplantning gör det möjligt för de enskilda svamparna att sprida sig fort och överleva på egen hand i flera år.

Den lömska flugsvampen kommer ursprungligen från Nordeuropa, men har de senaste årtiondena framgångsrikt invaderat nya områden, som exempelvis Nordamerika, Australien och andra delar av Europa. Forskarna tror att den könlösa fortplantningen kan vara en del av förklaringen.

Studien har ännu inte kollegiegranskats, men den finns att läsa på servern biorxiv som förhandspublicerar artiklar, i väntan på att de kommer ut i vetenskapliga tidskrifter.