Shutterstock

Varför vandrar paddor?

På våren har jag i skogen mött flockar av paddor som alla rört sig åt samma håll. Vart är de på väg?

Paddor och grodor fortplantar sig under bara några dagar eller veckor på våren, och för paddornas del inleds detta med synkroniserade massvandringar, då upp till flera tusen paddor söker sig mot samma sjö eller damm.

I regel vandrar paddorna tillbaka till det vattenhål som de själva har kläckts i, och där parar sig hannarna med honorna och befruktar deras ägg.

När grodynglen har blivit till vuxna grodor, lämnar de vattenhålet, men de vandrar ofta bara ett par kilometer bort.