Shutterstock
Flicka som leker med vissna löv

Varför tappar träden sina löv?

Löv utför fotosyntes och det är avgörande för trädens överlevnad, men varför tappar träden sina löv under hösten?

Varför tappar träden sina löv?

När ljusintensiteten minskar under hösten anpassar sig träden till nya tider.

Löven töms på näringsämnen, som förs tillbaka in i trädet, och bildandet av lövens gröna pigment klorofyll upphör.

Klorofyll är avgörande för lövens förmåga att bilda fotosyntes, och utan klorofyll blir löven onödiga. Därför förbereder sig träden på att göra sig av med dem.

Bristen på klorofyll innebär att löven tappar sin gröna färg, vilket leder till andra pigment synliga.

De gula och orange färgerna härrör från så kallade karotenoider, som finns i löven hela tiden men som bara syns när klorofyllet försvinner.

Kylan kapar lövets stjälk

Samtidigt som ljusintensiteten minskar så sjunker temperaturen, och detta stressar träden.

Ökade nivåer av växtstresshormonet eten sätter igång en process som får träden att fälla sina oanvändbara löv. Hormonet är särskilt aktivt i det cellskikt som kallas avskiljningsskiktet, som förbinder lövets stjälk med trädets gren.

Kylan petar ned lövet från grenen

När temperaturen sjunker ökar mängden stresshormoner i trädet. Så småningom bryts förbindelsen mellan trädet och stjälken, vilket gör att lövet faller av.

blad fotosyntes
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Löv ger trädet energi

På sommaren fylls trädets löv med det gröna färgämnet klorofyll, vilket är viktigt för att trädet ska kunna utföra fotosyntes. Kolhydrater dirigeras in i trädet från löven samtidigt som vatten omvänt skickas in i löven.

Löv enzymer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kyla stressar trädet

När temperaturen sjunker under hösten stiger trädets nivå av växtstresshormon eten. Hormonet stimulerar produktionen av enzymer, vilket bryter ner cellväggarna i det område som förbinder grenen med änden på lövets stjälk.

Lövet lossnar
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Löven faller av

De nedbrutna cellväggarna, det så kallade avskiljningsskiktet, bildar en försvagad koppling mellan bladets stjälk och trädgrenen. Utbytet av näringsämnen och vatten upphör, och så småningom är anslutningen så svag att lövet faller av.

Förhöjda halter av eten gör att cellerna i avskiljningsskiktet producerar enzymer som bryter ner cellväggarna och därmed stör förbindelsen.

Transporten av näringsämnen och vatten från rötterna till löven stannar av, vilket gör att trädet sparar mycket resurser.

Frosten tar de sista löven

Om trädet inte fäller bladen i tid tar frosten kål på dem.

Löven innehåller vätskefyllda celler, eftersom vatten behövs för att göra fotosyntes. När vattnet fryser till is förstörs cellerna, vilket får lövet att vissna och falla av.