Varför lägger hundar huvudet på sned?

När jag pratar med min hund tittar den på mig och lägger huvudet på sned. Är det som den försöker förstå vad jag säger eller vad beror det på?

© Mary Swift/Shutterstock

Många hundägare har sett sina hundar luta på huvudet när de hör fraser som "Ska vi gå ut och gå?", "Vill du ha en godisbit?" och "Var är bollen?"

Enligt en ungersk grupp forskare är huvudrörelsen ett uttryck för ökad uppmärksamhet och mental bearbetning av igenkännbar information i mänskligt tal.

Tränade hundar lägger huvudet på sned

Forskarna undersökte 40 hundar och analyserade deras huvudhållning när hundägarna vad dem söka upp en välkänd leksak. Studien avslöjade att hundar som hade lärt sig namnet på sina leksaker lade oftare huvudet på sned.

Hundar som hade tränats att lära sig namnet lutade huvudet 43 procent av gångerna när deras ägare nämnde leksaken, medan detta bara hände två procent av gångerna hos hundar som inte hade lärt sig namnet på sin leksak.

Därmed blev slutsatsen att hundar lutar huvudet när de känner igen och bearbetar information som är relevant och meningsfull för dem.

Huvudrörelsen kan bero på att hundens hjärna, liksom den mänskliga hjärnan, består av två hjärnhalvor som bearbetar olika sorters information. Forskarna antar därför att de välbekanta orden stimulerar den ena hjärnhalvan mer än den andra, vilket får hunden att lägga huvudet på sned.