Varför finns det så många spindelnät just nu?

Jag kan knappt gå utanför dörren utan att få spindelnät i ansiktet. Varför är det så?

© Brandy Lauer/Shutterstock

Trots att dagarna blir kortare och temperaturerna sjunker, så blir spindelnäten både större och allt fler.

På sensommaren och tidig höst har spindlarna nämligen extra mycket att stå i och spinner stora nät. Skälet ligger i spindlarnas – och framför allt hjulspindlarnas – livscykel.

Vanliga hjulspindlar, som korsspindeln och kvadratspindeln, kläcks och lämnar äggen på våren och äter sig stora under sommaren. Framåt hösten har hjulspindlarna blivit fullvuxna och ska hinna med att fortplanta sig och lägga ägg innan det blir vinter och de dör.

Därför ökar spindlarnas aktivitetsnivå på hösten.

Stora nät hjälper äggproduktionen

Honorna börjar spinna sina karakteristiska hjulnät större, så att de kan fånga mer föda och få tillräckligt mycket energi för att producera ägg. Samtidigt är hanarna mer framfusiga och söker intensivt efter en maka.

Aktiviteten innebär att det inte bara är spindelnäten, utan även spindlarna själva, som är mer iögonfallande vid denna årstid.

Dessutom blir spindelnäten ofta mer synliga på hösten eftersom den ökade mängden dagg sätter sig i näten, så att vi lättare lägger märke till dem.

Många övervintrande spindelarter förbereder sig på den kalla årstiden genom att söka sig in i värmen på hösten. Därför kan vi även träffa på fler spindelnät i hemmet.