Varför finns det plötsligt så många bladlöss?

Alla växterna i min trädgård kan bli fulla av bladlöss från den ena dagen till andra. Uppstår de spontant eller var kommer krypen från?

© Shutterstock

Bladlöss är små insekter som suger ut saften ur växter. Det finns mer än 5 500 arter världen över och cirka 250 av dem kategoriseras som skadedjur.

Arterna specialiserar sig på olika sorters växter. Grön äppelbladlus lever exempelvis bara på äppelträd, medan kålbladlöss uteslutande angriper kålväxter.

När bladlössen väl har invaderat trädgården kan de vara svåra att bli av med. De förökar sig nämligen fort och effektivt.

Problemen börjar vanligtvis i maj, då övervintrade ägg börjar kläckas. Nykläckta bladlöss, kallade nymfer, är alla honor och genast redo att fortplanta sig.

Jungfrufödslar invaderar trädgården

På bara en vecka föder nymferna 10–100 nya bladlöss – helt utan hjälp av några hanar. Bladlössen kan nämligen föröka sig via jungfrufödelse – så kallad partenogenes. Avkomman är levandefödda kloner, som också är honor och på kort tid växer upp och klonar sig själv.

Därför växer populationen exponentiellt och kan explodera under sommaren. En urmoder – som kläcktes ur ett ägg på våren – kan under optimala förhållanden bli miljarder bladlöss på bara en säsong.

Hanar uppstår vanligtvis först till hösten, när det ska produceras övervintrande ägg till nästa år.

Förutom den effektiva fortplantningen bildar bladlössen dessutom vingar, så att de lätt kan sprida sig till nya växter.