Shutterstock

Var finns jordens vatten?

Vattnet på jorden befinner sig i ett evigt kretslopp. Har man någon gång försökt beräkna hur fördelningen av vatten ser ut vid en viss tidpunkt?

Vattnets rörelse är i hög grad det som ger jorden dess särprägel. Vattnet är en avgörande faktor i klimatet och en viktig beståndsdel i levande varelser.

På grund av den eviga cirkulationen går det inte att göra exakta beräkningar över var vattnet finns, precis som det är omöjligt att mäta den exakta mängden.

Det finns dock forskare som gjort en uppskattning, bland andra dr Peter H Gleick vid Pacific Institute i USA.

Största delen av vattnet finns naturligtvis i oceanerna, och Gleick uppskattar mängden till 96,5 procent.

Det mesta av resten finns dels som permanent is och snö och dels som grundvatten.

Den permanenta isen och snön utgörs framför allt av ismantlarna på Sydpolen och Grönland samt glaciärer och den eviga snön på bergstoppar.

Vatten i sjöar utgör endast lite över en tiotusendel av den samlade mängden vatten på jorden, ungefär jämnt fördelad mellan sötvattens- och saltvattenssjöar.

Ännu mindre finns det i floder: endast drygt 2000 kubikkilometer eller runt två miljondelar av de samlade resurserna.

Även om det finns massor med vatten på jorden, är det endast en mycket liten del som är användbar för människan.

Enbart 0,3 procent kan användas av oss; resten är antingen för salt eller otillgängligt.