Shutterstock

Vanttenståndet i Döda havet sjunker drastiskt

Under flera år har vattenståndet i Döda havet sjunkit snabbt. Det finns fortfarande vatten kvar, men klimatförändringar och ökad vattenförbrukning är de bakomliggande orsakerna till att vattnet kommer att försvinna inom de närmaste 30 åren.

Vattenståndet i Döda havet sjunker snabbt. Sedan 2002 har den salthaltiga sjön mellan Jordanien och Israel blivit 17 meter lägre, vilket motsvarar att vattenståndet sjunker med cirka en meter om året.

Vattenståndet i Döda havet

Vattenståndet 2004

-417 meter under havsytan.

Vattenståndet 2016

-430,5 meter under havsytan.

Uttorkningen beror på att tillströmningen av nytt vatten från Jordanfloden, som är den enda större floden med utlopp i Döda haven, ständigt sprider sig mindre.

Vattnet används i stället längre upp längs floden till bevattning, dricksvatten och i industrin.

VIDEO – Få en överblick över hoten mot Döda havet:

Döda havet är jordens lägsta punkt. Sjön ligger 430 meter under havets yta och förlorar konstant vatten.

Rörledning ska förhindra uttorkning

2012 förutspådde en grupp forskare framtiden för Döda havet och slutsatsen var att vattnet på grund av stigande förbrukning och klimatförändringar kommer att sjunka ytterligare 25 meter fram till år 2050.

Myndigheterna planerar dock att bygga en 170 kilometer lång rörledning till Röda havet, som från 2022 ska hindra att vattnet sjunker ännu mer.