Vildare väder närmar sig med stormsteg

Extrema stormar orsakar materiella skador för miljardtals kronor samt kräver tusentals liv. Enligt väderprognoser kommer läget att förvärras när ett varmare klimat ger stormarna superkrafter. Men nya satelliter och superdatorer ska varna oss innan katastrofen är över oss.

Pojke och orkan

Den globala uppvärmningen utlöser en process som leder till fler och häftigare orkaner och tornador i framtiden.

© Shutterstock

Cyklonen Gabrielle drabbade Nya Zeeland med sällan skådad styrka i februari 2023. Vindstötar på upp till 165 km/h piskade in över Nordön i flera dagar. Trafik, elnät och storstäder lamslogs.

När regnet slutade och vinden så småningom avtog, kunde man börja beräkna förlusterna: Elva personer hade mist livet och stormen hade åsamkat materiella skador för nästan 80 miljarder kronor.

Gabrielle utsågs snart till "århundradets storm", men det finns ingenting som tyder på att den analysen kommer att hålla. Mycket värre stormar är sannolikt på väg, eftersom den globala uppvärmningen ger cykloner, orkaner och tornador enormt mycket större styrka – inte bara i Nya Zeeland, utan över hela planeten.

Om orkanen kommer din väg så löper du alltid risken att få sätta livet till. Men nya avancerade vädermodeller ska göra det möjligt att förutspå vädret med aldrig tidigare skådad precision och på så sätt reducera förlusterna av såväl människoliv som egendom när "den perfekta stormen" slår till.

Färre men häftigare stormar på väg

Både lindriga briser och kraftfulla orkaner är helt naturliga väderfenomen. När solens strålar träffar jorden, så värms atmosfären upp – men inte på samma sätt över hela jordklotet.

Atmosfärens luft utvidgas när den blir varm och den varma luften söker sig till områden med lägre tryck. Vilket med andra ord kan sammanfattas med: Det blåser.

Antalet tornador i USA

Varmare klimat innebär högre risk för extrema väderfenomen. I USA ökar det årliga antalet tornador hela tiden.

© University of Nebraska-Lincoln

Stormar har härjat på jorden i miljontals år, men medan vi i flera hundra år systematiskt har samlat in väderdata om temperatur och nederbörd, så har orkanerna fortsatt att rasat obemärkt. Pålitliga data om dem sträcker sig bara ett par århundraden bakåt.

De kraftfulla stormar som exempelvis drabbar Nordamerika och Stillahavsregionen, bildas över havet men alla kommer inte in över land. Det innebär att äldre vittnesberättelser om dem huvudsakligen kommer från sporadiska sjömansskrönor – eller självklart från den förstörelse som stormarna orsakade om och i så fall när de tog sig in på land.

Datagrundlaget förändrades radikalt när de första vädersatelliterna skickades upp på 1970-talet. Plötsligt fick meteorologer se hur vädersystemen utvecklas tusentals kilometer ut över öppet hav.

Därmed blev det möjligt att sända ut mer exakta varsel innan ovädret kom in över land, och med de nya observationerna fick forskarna helt ny inblick i stormens anatomi.

De kraftigaste stormarna uppstår över havet runt ekvatorn. Varje år bildas det omkring 100 stormar, varav hälften klassificeras som orkaner, och hälften av orkanerna är så kraftfulla att de betecknas som kategori tre eller högre – det vill säga vindhastigheter på över 178 km/h.

Skador efter cyklonen Gabrielle

I februari 2023 uppstod "århundradets storm" över Nordön på Nya Zeeland. Med skador för närapå 80 miljarder kronor, så var det den hittills kostsamma stormen som har förflyttat sig in över land.

© Gadfium

Som tur är hinner många av stormarna att rasa ut, för om en kategori 3-, 4- eller 5-orkan tar sig in över land kan den ödelägga städer samt döda tusentals personer. När orkanen Katrina nådde in över land i närheten av New Orleans i USA, var den en kategori 3-orkan. Katrina kostade 1 392 människor livet och vållade skador för 1 500 miljarder kronor.

Men den goda nyheten är att den globala uppvärmningen kommer att få antalet kraftiga tropiska stormar att minska.

Vädret över hela jorden dikteras bland annat av så kallat atmosfärisk cirkulation: Vindsystem som följer mer eller mindre fastlagda mönster och pumpar ut enorma mängder varm, fuktig luft från ekvatorn vidare mot Syd- och Nordpolen.

Den globala temperaturökning som har förorsakats av våra utsläpp av växthusgaser är inte jämnt fördelad över hela jorden, utan förekommer främst vid polerna. Det innebär att temperaturskillnaden mellan ekvatorn och polerna blir mindre, vilket leder till att den atmosfäriska cirkulationen bromsas upp.

När trafiken av luft kors och tvärs över jorden reduceras minskar även risken att en orkan bildas och därmed minskar även risken för att stormen kommer in över land och orsakar förödelse.

Experter uppskattar att det i dag bildas cirka 13 procent färre orkaner än det skulle ha varit om den globala uppvärmningen inte hade existerat.

Men temperaturökningen har även negativa konsekvenser.

"10 procent kraftigare blir extrema stormar om den globala uppvärmningen ökar med bara en grad."

Orkaner växer av varm luft och med en högre yttemperatur i haven får orkanerna än mer föda. En temperaturökning på bara en grad ger orkanen tio procent mer styrka, så att vi nog får färre orkaner i framtiden, men de som vi faktiskt råkar ut för kommer att ha mycket större styrka.

Meteorologer kan också se tendensen att stormar framför allt förflyttar sig framåt allt långsammare. Då stannar vädersystemet kvar över ett område under längre tid. I kombination med att ovädret samtidigt får mer energi blir framtidens orkaner än mer destruktiva.

Supersatelliter har överblick

Hur gärna vi än vill, så går det inte att lösa upp en superorkan eller att få den att avvika från sin bana, men om vi varnas i tillräckligt god tid, så hinner myndigheter evakuera lokalbefolkningen samt kalla in räddningsmanskap. Därför är pålitliga väderprognoser avgörande och de börjar 36 000 kilometer över havsytan.

Varmt havsvatten ger orkanen superkrafter

Ju varmare jordklotet blir, desto mindre havsvatten avdunstar och desto kraftigare blir orkanerna. En temperaturökning på bara en grad får nämligen atmosfärens halt av vattenånga att öka med sju procent.

Claus Lunau

Vattenånga bildar moln

Havsvatten med en temperatur på över 26 grader avdunstar. När den varma, fuktiga luften stiger uppåt sugs ny luft in under den. Efterhand som mer vattenånga stiger uppåt ökar luftcirkulationen och moln bildas.

Claus Lunau

Jordens rotation får vinden att snurra

Vattenångan och den tillströmmande luften skapar ett åskoväder. På grund av den böjande kraften från jordens rotation, kallad corioliskraften, börjar molnen att virvla runt stormens mittpunkt, så att orkanens öga uppstår.

Claus Lunau

Orkanen dras mot kusten

Molnsystemet roterar runt orkanens öga likt en evighetsmotor som suger upp all fuktig luft från havet. Ju högre havstemperatur, desto längre får orkanen näring och desto längre driver den in över land innan den går i upplösning.

Claus Lunau

Där uppe befinner sig vädersatelliter i en så kallad geostationär bana – det vill säga att deras omloppstid runt jorden är precis ett dygn så att de därmed alltid ligger ovanför samma punkt på jordytan.

Just nu är den europeiska väderdatatjänsten EUMETSAT på väg att kalibrera en helt ny satellit i geostationär bana, och när dess båda systersatelliter också har skickats upp om ett par år kommer trion att leverera väderbilder med unik precision.

De så kallade MTG-satelliterna ska ta upp till 24 bilder av hela Europa och Afrika varje timme, för att kartlägga alla blixtar till havs såväl som över land – och sätta ihop en komplett vertikal profil av temperatur och fukthalt i atmosfären i halvtimmesintervaller.

Samtliga observationer ska skickas ned till EUMETSAT:s huvudkontor i Darmstadt i Tyskland, så att meteorologer i hela världen får tillgång och kan granska dem.

Superdatorer jagar orkaner

Orsaken till att en europeisk vädertjänst samlar in data från Afrika är att de tropiska orkaner som härjar längs Nordamerikas östkust ofta har sitt ursprung i mindre oväder nära Afrikas kust. På färden över Atlanten växer de sig till farliga stormar.

Med data från MTG-satelliterna blir det möjligt att spåra kommande orkaner långt innan de utgör något hot.

MTG-1, vädersatellit

Den nya MTG-1-vädersatelliten tar bilder av Afrika och Europa upp till 24 gånger i timmen och förser meteorologer nere på marken med en flod av information.

© ESA/Mlabspace

En annan tidig indikation på kommande stormar är blixtar. Med MTG-nätverket samlas det för första gången in information om samtliga blixtar som träffar Europa och Afrika samt kringliggande hav.

Data om temperaturer och fukt på olika höjder, utifrån ett tvärsnitt av atmosfären, kan också varsla för att rätt omständigheter för oväder kan utvecklas inom de närmaste dygnen. Men för att förstå dessa data krävs det självklart en enorm datorkraft. Därför uppgraderas vädertjänster världen över med nya superdatorer.

I USA hämtar vädertjänsten NOAA in data från sitt eget satellitnätverk kallat GOES, och för att kunna bearbeta all information har de nyligen kompletterat utrustningen med två av världens snabbaste datorer, som tillsammans kan utföra 24,2 miljoner miljarder beräkningar i sekunden.

"1 500 tornador drabbar USA årligen. Det är ungefär dubbelt så många som för 50 år sedan."

Båda superdatorerna Dogwood och Cactus är hjärnan i ett nytt varningssystem kallat Hurricane Analysis and Forecast System (HAFS), som ska förutspå orkaners omfång, riktning och intensitet sju dagar innan de når land.

Dessutom ska datorerna ta upp kampen mot ett mycket lömskt och extremt väderfenom: Tornador. Medan global uppvärmning leder till att antalet orkaner minskar, vilket i sin tur leder till varmare och fuktigare luft, så har hotfulla skydrag i USA fördubblats på bara 50 år.

Till skillnad från orkaner kan tornador inte rasera hela kustlinjer, men de är extremt destruktiva lokalt och kostar årligen upp emot 100 människor livet i USA, som är världens mest tornadodrabbade nation.

Skydragen är nämligen svårförutsägbara. Snart går det att varsla om orkaner en vecka i förväg, men NOAA kan i dag bara förutspå en tornado med cirka 13 minuters varsel.

3 saker DU kan göra

Kraftiga stormar kan varken avvärjas eller omdirigeras, men om du vill undvika att bli offer för en orkan bör du följa de här tre enkla råden.

Orkanen, Irma, Fort Lauderdale, FL.
© Shutterstock

Undvik orkanens hemmaplan

Vinden i Sverige kan vara nog så kraftfull, men vi råkar inte ut för äkta orkaner särskilt ofta. Florida i USA är värre utsatt. Delstaten är omgiven av varmt havsvatten – Atlanten och Mexikanska golfen – och området drabbas av i genomsnitt en orkan om året.

Barrikaderat hus, brädor
© Ian Capper

Rusta huset så att det står kvar efter katastrofen

När orkanen rasar kan grenar eller takpannor plockas upp av vinden och plötsligt bli farliga projektiler. Det är viktigt att förbereda byggnader för stormen – både så att delar inte flyger i väg och så att huset kan motstå flygande objekt.

Storm, paraply
© Shutterstock

Ovädret lockar – men stanna inomhus

Stormens krafter är imponerande att se, med det är livsfarligt att vara orkanturist. Om myndigheter avråder dig från att gå ut, så bör du följa det rådet. Det är särskilt riskfyllt att färdas i skogar, där halvt välta träd är farliga långt efter att vinden har lagt sig.