Varifrån kommer den mörka färgen i regnmoln?

Moln är vanligtvis vita, eftersom det ljus som träffar dem reflekteras av små ispartiklar och mikroskopiska vattendroppar. När det drar ihop sig till regn och molnen fylls med vatten blir vattendropparna dock fler och större. De absorberar en större del av ljuset, och därför ser molnen mörkare ut. De stora dropparna är samtidigt tunga, och de samlas därför i bottnen av regnmolnet. Det är förklaringen till att man ofta ser moln, som är mörka nedtill och ljusa upptill. Man kan även se vita sommarmoln med enstaka mörka partier. Det är sällan ett tecken på regn utan bara ett uttryck för att koncentrationen av vatten är större i just den mörka delen av molnet. Fenomenet att vatten absorberar ljus kan man även se på blöta kläder, som ser något mörkare ut än torra kläder.