Shutterstock
Väg, kyla och värme

Varför blir det plötsligt kallt?

Vissa dagar kan milt väder ersättas av kyla och frost på bara några timmar. Men vad händer egentligen när temperaturen plötsligt dyker?

Ett plötsligt fall i temperaturen beror vanligtvis på en passerande kallfront.

En kallfront är en övergångszon mellan ett område med varm och fuktig luft och ett område med kallare luft. Eftersom varm luft är lättare än kall luft, tvingar kallfronten sig som en kil under den varma luften och trycker den uppåt i atmosfären.

Som namnet antyder är kallfronter vanligtvis ett tecken på att det börjar bli kallare. På norra halvklotet är en kallfront ofta förknippad med lågtryck som orsakar ökad nederbörd i form av regn eller snö och plötsliga vindskiften.

Fronten har en kall baksida

När vi upplever att temperaturen plötsligt sjunker flera grader – ofta inom några timmar – beror det inte på själva mötet med kallfrontens "ansikte", utan snarare på att kallfrontens baksida passerar oss.

Kallfront trycker bort värmen

När en kallfront passerar sipprar kylan in under den varma luften och tvingar upp den i atmosfären.

© Claus Lunau

1. Kyla och värme möts

I områden där kall och varm luft möts uppstår en skiljelinje som kallas kallfront. Frontens framsid är 500 meter hög medan baksidan, hundratals kilometer bort, är cirka 15 kilometer hög.

© Claus Lunau

2. Kylan trycker bort värmen

Kall luft är tyngre än varm luft. Därför kilar kallfronten in sig under den varma luften som både trycks fram framför kallfronten och lyfts uppåt i atmosfären.

© Claus Lunau

3. Vinden rör sig norrut

Kallfronten skapas av ett lågtryck som gör att kall luft strömmar ner mot oss från väster och norr. När kallfronten passerat oss upplever vi därför ett snabbt temperaturfall.

Väster och norr om lågtrycket strömmar kall luft ner mot oss. Därför upplever man ofta en plötslig förskjutning av vinden mot norr, ungefär samtidigt som temperaturen börjar sjunka.

Polarfronten slingrar sig söderut

I ett större perspektiv är det polarfronten som bestämmer var temperaturerna är milda och var vinterjackan måste tas på.

Kallfronter uppstår vanligtvis längs polarfronten, som anger skiljelinjen mellan den kalla luften av polärt ursprung och den varmare, subtropiska luften längre söderut. Skiljelinjen slingrar sig hela vägen runt jorden och dess placering kan variera.

I vår del av världen kan exempelvis polarfronten slingra sig från nordligaste Skandinavien till södra Europa.