Varför blir det ofta vindstilla på kvällen?

Varför lägger sig vinden ofta plötsligt på kvällen, när det har blåst hela dagen?

Detta fenomen märks särskilt på försommaren, när det fortfarande är stor skillnad mellan markens och vattnets temperatur. Marken värms nämligen upp fortare än havet, men kyls även av snabbare. En solig dag kan därför marken bli 10-20 grader varmare än havet, vilket gör att marken avger värme till luften. När luften värms upp, utvid-gas den, blir lättare och stiger. Då bildas ett undertryck över land, vilket gör att de omgivande luftmassorna sugs dit. Den kallare luften över havet rusar till, vilket ger upphov till en pålandsvind. På kvällen, när solen gått ner, blir det fort kallare på land, vilket gör att temperaturskillnaden mellan hav och land utjämnas. Då slutar ”luftpumpen” att fungera, och i och med det mojnar vinden. Fenomenet är sällsynt längre fram på sommaren eftersom vattnet då har värmts upp.