Varför blåser det?

Vinden är vi vana vid, men vad är orsaken till att det blåser – ibland mycket kraftigt?

Varför blåser det?
© Photo by Dawid Zawiła on Unsplash

Vindar uppstår eftersom jordens atmosfär hela tiden arbetar på att skapa jämvikt – det vill säga att utjämna tryck- och temperaturskillnader. Därför strömmar luft från högtryck mot lågtryck liksom varm luft transporteras från ekvatorn mot polerna och kall luft motsatta hållet.

Längs vägen ändras luftens bana hela tiden på grund av jordens rotation och det friktionsmotstånd som uppstår i mötet mellan land och hav. Alla dessa krafter skapar ett komplicerat mönster som ständigt förändras. Gigantiska luftvågor och molnvirvlar som sträcker sig över tusentals kilometer kretsar runt jorden och skapar vindar i alla riktingar.

Några av världens kraftigaste vindar finns i Indien

På vintern kyls vinden norr om den Tibetanska högslätten på mycket kort tid. Det skapar kraftiga högtryck som medför våldsamma monsunvindar. På sommaren värms luften åter upp över norra delarna av Indien och högtrycket avlöses av ett lågtryck. Därmed sugs varm luft in från Indiska oceanen, vilket resulterar i kraftiga vindar med massor av regn.

Lufttryck mäts i millibar. På meteorologernas väderkartor kan man ofta se skillnaden mellan hög- och lågtryck markerat med streck. Ju tätare strecken ligger desto mer blåser det.