Shutterstock

Varför är aprilvädret så oberäkneligt?

Ena dagen haglar det och dagen därpå skiner solen och det är 20 grader varmt. Det kallas klassiskt aprilväder, men vad beror det på?

En dag med regn, en med blåst, en med snöslask och en med strålande sol. Vädret i april kan bli precis hur som helst, och det kan växla på bara några timmar.

Orsaken till att ”aprilväder och herregunst varar lika länge” är att polarfronten rör sig norrut på våren. På vintern ligger fronten norr om Alperna, medan den på sommaren ligger över norra Skandinavien.

Men den är ­nyckfull i sina förflyttningar.

Ofta pendlar polarfronten fram och tillbaka, vilket gör vädret ostadigt.

© Claus Lunau

Polarfronten flyttar sig

På vintern ligger ­polarfronten rakt norr om Alperna. När det blir vår börjar den flytta sig ­norrut och kan pendla fram och tillbaka, vilket ger instabilt väder.

Ordspråket pekar ut en årligen återkommande meteorologisk händelse. Men polarfronten flyttar inte ­alltid norrut i just april, och ibland varar den ostadiga perioden bara några dagar.