Tornador jorden runt

I de nordiska länderna har vi tromber, medan mellanvästern i USA, östra Indien eller Bangladesh kan hysa de kraftigaste tornadorna.

Tornado; Oklahoma, 1999

Tornador kan uppstå överallt på jorden utom i de kallaste trakterna. Lyckligtvis är det inte många platser i världen som erbjuder samtliga förutsättningar som krävs för att framkalla de våldsammaste tornadorna. Då måste man antingen till den amerikanska mellanvästern eller östra Indien och Bangladesh, där det i perioder råder atmosfäriska förhållanden som skapar kraftiga skurar. Det kan vara första steget mot en tornado.

Tornadon hör till familjen av virvlar, som omfattar luft i rotation. Den omfattar allt från de förhållandevis oskyldiga dammvirvlar, som med en utsträckning på några meter bildas av lokal uppvärmning på marken, till stora, roterande lågtryckssystem med en utsträckning på upp till flera tusen kilometer.

I de nordiska länderna har vi tromber, som kan betraktas som små tornador. Tornadon måste dock betraktas som den kraftigaste virvelvinden på jorden. Den bakomliggande principen är någorlunda densamma för alla. Instabilitet i atmosfären skapar kraftiga åskskurar. Runt åskmolnet och inuti det skapas virvlarna på grund av en rad processer, i vilka vindens förändring med höjden och kraftiga uppvindar har de centrala rollerna, som ger fenomenet dess enorma kraft.

I områden med mycket stor tornadoaktivitet som i USA håller man ständigt ett öga på vädersituationer som kan producera tornador, och man försöker i görligaste mån förutsäga situationen, så att man kan utfärda varningar i så god tid som möjligt. Det är emellertid svårt, trots att man hela tiden blir lite bättre, efter hand som man får allt bättre verktyg. Hur ett åskväder utvecklas, och när det producerar tornador, är inte alltid lätt att förutsäga. I områden där risken för tornador är stor, är det därför nödvändigt att vidta åtgärder för att garantera säkerheten. I dessa områden är det till exempel vanligt att invånarna bygger speciella skyddsrum för sin familj.