Shutterstock
Tornado

Kan tornador drabba norra Europa?

Varför är tornador så vanliga i USA, och kan vi drabbas av något liknande i norra Europa?

Varje år drabbas norra Europa av tornador – eller oftare kallat tromber – mellan maj och augusti.

De mest utsatta länderna är Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, men kraftiga tromber har även observerats så långt norrut som i norra Sverige och Finland.

Den senaste verkligt kraftfulla tromben i Europa drabbade Tjeckien i juni 2021. Sex personer miste livet och drygt 300 skadades.

Tromben uppskattades till en F4 på Fujitaskalan, som sträcker sig från de svagaste F0-tornadorna till de starkaste F5-tornadorna.

Prärien skapar perfekta förhållanden

I USA härjar F5-tornados regelbundet. Den centrala delen av Nordamerika – den så kallade "Great Plains" – är den plats i världen där tornadoförhållandena är som mest optimala.

Tornado uppstår vanligtvis under kraftiga regnoväder som bildas på gränsen mellan varm, fuktig luft och kall, torr luft.

I Nordamerika kolliderar arktisk luft från Kanada med subtropisk luft från Mexikanska golfen.

484 km/h. Så starka var vindarna som uppmättes med radar i en F5-tornado nära Oklahoma City, USA, den 3 maj 1999.

Liknande kollisioner är sällsynta i Europa eftersom kontinentens bergskedjor, såsom Alperna, blockerar luftmassornas framfart. I Nordamerika löper de flesta bergskedjor längsmed kontinenten och bromsar därför inte strömmarna.

Asien har dödsrekordet

På senare tid är det dödligaste utbrottet av tornador i USA det så kallade superutbrottet som inträffade mellan den 26 och 28 april 2011 då 293 tornador dödade 324 människor.

Dödssiffran i USA kan dock inte mäta sig med de katastrofer som även betydligt svagare tornador utsätter Sydostasien för.

Exempelvis ledde en F3-tornado till att 1 300 människor miste livet i Bangladesh den 26 april 1989 när städerna Saturia och Mankganj utplånades från kartan.

Tornado, kyrka, Tjeckien 2021

I juni 2021 drabbades Tjeckien av en våldsam tromb som nådde den näst högsta kategorin, som kallas för F4, på Fujitaskalan.

© Shutterstock