Shutterstock
Tornado

Hur uppstår en tornado?

Vad är det för krafter som plötsligt kan få luften att snurra med hög hastighet? Lär dig mer om tornador, hur de mäts och vilka som har varit de värsta i historien

Tornador eller, som vi kallar dem i Sverige, tromber uppstår endast där det redan pågår en kraftig åskskur.

Orsaken till åskskuren är att varm luft sugs i in ett bymoln och avger vattenånga till molndroppar, som till sist blir till nederbörd.

Vad är en tornado?

Bymoln bildas i instabil luft. En luftmassa är instabil, när obetydlig uppvärmning vid jordytan kan driva en luftpartikel högt upp i atmosfären.

På norra halvklotet förstärks instabiliteten där vinden snurrar motsols, och de kraftigaste molnen kommer att bildas just i dessa områden.

Bymolnet fungerar som en självständig maskin, vars bränsle är värme och fuktighet. Inne i molnet skjuter varm luft uppåt, medan kallare luft med regn och hagel faller mot marken.

Under molnet dras luft in från ett stort landområde utanför molnet, och stora mängder luft precis ovanför jordytan samlas här för att stiga uppåt.

Koncentrerad rotationsenergi

Tromber uppstår under bymoln, när rotationsenergin koncentreras i luften under molnet.

Är luften mycket instabil, får stigningen en självförstärkande effekt, som ger upphov till självständiga lågtryck, som snurrar runt en gemensam axel.

Fångas denna rotation under det kraftiga suget från bymolnet, uppstår det en smal kanal, som luften sugs genom på sin väg upp i detta.På grund av hastigheten vid rotationsaxeln sjunker trycket inne i kanalen, så att fuktigheten från den varma luften kondenseras till droppar.

Dropparna gör tromben synlig, och när rotationen når jordytan, färgas tromben dessutom av det material som sugs med upp.

Hvad er en tornado?

Tornador uppstår enbart där det redan byggts upp ett kraftigt åskväder.

© Shutterstock

Hur mäts en tornado?

Dr. T. Theodore Fujita (1920–1998) var en pionjär inom studiet av tornador och kraftiga åskstormar. Han kom från Japan till USA 1953 och fick snabbt smeknamnet ”Mr. Tornado”.

Eftersom det är extremt svårt att mäta en tornados vindar, föreslog han 1971 att man skulle använda en skala indelad efter skadorna. Den kallas Fujitaskalan och går från F0, som är en mindre tornado, till F5, som är en tornado med ”mycket stora” skador som följd.

 • F-0: 65–115 km/h: Grenar knäcks, takskador.
 • F-1: 118–180 km/h: Träd knäcks.
 • F-2: 184–252 km/h: Tak flyger av.
 • F-3: 255–331 km/h: Väggar och bilar lyfts.
 • F-4: 335–417 km/h: Hus jämnas med marken.
 • F-5: 421–511 km/h: All infrastruktur förstörs.
Hvordan måles en tornado?

Fujita-skalan mäter hur stor skada tornador gör.

© Shutterstock

Historiens värsta tornador

Den dödligaste tornadon i världen var ”Daulatpur-Saturia, Bangladeshtornadon”. Det var en extrem tornado, som bildades i Manikganjdistriktet i Bangladesh den 26 april 1989. Man anser att den dödade omkring 1300 människor. Dessutom skadades 12000 personer, och mer än 80000 blev hemlösa. Siffrorna är emellertid inte fullkomligt säkra.

Den värsta tornadon i USA:s historia var ”Tre-statstornadon” den 18 mars 1925. Den lämnade 695 döda och 2027 skadade i sitt 350 kilometer långa spår genom delstaterna Missouri, Illinois och Indiana.

© Shutterstock

De 10 mest våldsamma tornadorna i USA

Brødtekst: USA är den plats där det bildas flest tornador i genomsnitt per år och den brittiska tidningen The Independent samt nyhetsbyrån AP har gjort en sammanställning över de tio värsta tornadorna i USA:s historia:

 • 695 döda - den 18 mars 1925 i del staterna Missouri, Illinois och Indiana.
 • 216 döda - den 5 april 1936 i Tupelo i delstaten Mississippi.
 • 203 döda - den 6 april 1936 i Gainesville i delstaten Georgia.
 • 181 döda - den 9 april 1947 i Woodward, Oklahoma.
 • 158 döda - den 22 maj 2011 i Joplin, Missouri.
 • 143 döda - den 24 april 1908 i Amite, Louisiana, och i Purvis, Mississippi.
 • 116 döda - den 8 juni 1953 i Flint, Michigan.
 • 114 döda - den 11 maj 1953 i Waco, Texas.
 • 114 döda - den 18 maj 1902 i Goliad, Texas.
 • 103 döda - den 23 mars 1913 i Omaha, Nebraska.