Hur mycket kan en tornado förstöra?

Hur kan tornador bli så kraftiga, och hur mycket förstör de varje år?

Tornado
© Shutterstock

En tornado uppstår vid våldsamma åskväder, när varma och kalla luftströmmar möts på hög höjd. Kraftiga strömmar med nedåtgående kall torr luft ersätts med varm fuktig luft som sugs in i molnet. När lufttrycket faller, börjar det hela rotera. En luftpelare rör sig ned genom molnets mitt för att bryta ut vid dess undersida från vilken den kan nå ända ned till marken. Är vindhastigheten hög nog fungerar tornadon som en jättelik pump. Tornadons styrka mäts efter Fujitas skala, som går från F-0 till F-5. De kraftigaste kan lyfta små hus och rycka upp fullvuxna träd med rötterna. Tornador med styrka F-5 är sällsynta, men i september 2003 drabbades USAs öskust av Isabel. Sammanlagt 29 personer omkom, och skadorna uppgick till mer än sju miljarder kronor. Det finns inga sammanställningar över skadeverkningarna, men bara i USA kostar tornador varje år flera miljarder. USA drabbas för övrigt av över 1000 tornador varje år.