Tornado

tornado på ett fält

Tornador kan ödelägga hela städer

En tornado är ett väderfenomen som har registrerats på samtliga kontinenter förutom Antarktis. Det är dock bara på ett fåtal ställen som förhållandena är optimala för att skapa stora och förödande tornador. USA är det land som drabbats hårdast av tornador och detta beror på de stora slätterna i de centrala delstaterna, ett område som även kallas Tornado Alley. Där kolliderar varm luft från Mexikanska golfen med kall luft från väst. Tornador kategoriseras med hjälp av Fujita-skalan. Där placeras tornador på en skala från F-0 till F-5 beroende på förstörelsens storlek. Den tornado som drabbade staden Joplin i Missouri 2011 var F5. Tornadon hade en bredd på 1,6 kilometer och nådde en vindhastighet på 320 kilometer i timmen. 158 personer dog och kostnaderna för skadorna uppgick till 23 miljarder kronor. Tromber och de mindre virvelvindar som kan uppstå i Norden ligger i allmänhet på F0 och F1, och skadorna omfattar då främst fällda träd och skador på tak. Lär dig mer om det vilda väderfenomenet på den här sidan där vi har samlat våra artiklar om tornador.

Hur uppstår en tornado?

När kall luft kolliderar med varm och fuktig luft utvecklas kraftiga åskväder och åskmoln - en så kallad supercell. En supercell kan sträcka sig cirka 20 kilometer upp i luften och orsaka regn, åska eller hagel. Dessutom kan det under rätt förhållanden skapa en tornado.

En tornado uppstår när varm luft kolliderar med den kalla luften från supercellen och skapar en rotation. På norra halvklotet vrider tornador sig moturs och på södra halvklotet vrider de sig medurs.

Kollisionen mellan varm och kall luft skapar en så kallad mesocyklon, vilket är tratten eller själva tornadokroppen. Den roterar uppåt och kan därför rycka upp träd och hus från marken och föra iväg dem flera kilometer.

En tornado dör när den får slut på fukt i luften eller när vädret blir mer stabilt. Den kan pågå några minuter eller upp emot flera timmar. Den längsta registrerade livstiden för en tornado är 3,5 timmar.

Tornado blåser över marken

© Shutterstock

Hur mäter man en tornado?

1971 skapade Ted Fujita från University of Chicago Fujita-skalan, som fortfarande används i dag.

Skalan baseras enbart på graden av förstörelse och kan därför först användas efter att tornado har drabbat ett område. I de flesta fall förekommer tornador på öppna slätter eller fält, och där är det inte möjligt att kategorisera dem eftersom det är omöjligt att bedöma vilken skada de orsakat.

Skalan är baserad på teoretisk vindstyrka och förstörelse.

  • F-0: 64-116 km/h: Små skador
  • F-1: 117-180 km/h: Måttliga skador
  • F-2: 181-253 km/h: Ansenliga skador
  • F-3: 254-332 km/h: Svåra skador
  • F-4: 333-418 km/h: Förödande skador
  • F-5: 419-512 km/h: Ofattbara skador
Tornado förstör hem

© Shutterstock

Vad är skillnaden mellan cykloner, tyfoner, orkaner och tornador?

En cyklon, tyfon eller orkan är i allmänhet samma väderfenomen som omfattar stormar med en vindhastighet över 240 kilometer i timmen och en diameter över 560 kilometer.

Stormarna har dock olika namn beroende var de uppstår. En cyklon skapas i södra Stilla havet och Indiska oceanen. En tyfon skapas i nordvästra Stilla havet, och en orkan skapas i nordöstra Stilla havet och Atlanten.

Tornado är betydligt mindre och förekommer oftare. De är vanligtvis mellan 100 och 600 meter i diameter och kan bli upp emot 20 kilometer höga. Dessutom kan tornados ha en rotationskraft på 500 kilometer i timmen, och det är denna kraft som kan förstöra städer.

Orkan från rymden

© Shutterstock