Stormy day on peer

Hur uppstår en storm?

Vad är det egentligen som händer, när det börjar storma på hösten?

25 januari 2011

Ordet ”storm” används i många sammanhang.

I engelskspråkiga länder ingår storm i ”tropical storm”, ”extratropical storm”, thunderstorm”, ”hailstorm” och ”icestorm”. I klimatbältet norr om tropikerna och ända upp till de arktiska områdena används ordet ”storm” emellertid oftast om den extratropiska stormen, när det inom själva lågtryckssystemet förekommer vindhastigheter med stormstyrka, som är från 24,5 till 32,6 meter per sekund.

En storm börjar som en störning

En storm bildas som en liten störning i den zon som skiljer varm och kall luft. Frontzonen befinner sig i konstant rörelse, och där den varma luften rör sig framåt, pressas luften uppåt, medan trycket vid ytan sjunker. Med tryckfallet följer en ökad rörelse runt lågtryckets centrum, efterhand som det uppstår en jämvikt mellan tryckkrafterna in mot lågtrycket och corioliskraften, som drar all rörelse mot höger på vårt halvklot.

Högst upp i troposfären sker en liknande process, där det bildas ett lågtryck förskjutet in i den kalla luftmassan. Det förstärker rörelsen av kall luft in mot den varma luften, så att processen förstärks till en rörelse runt lågtrycket. Så länge processen inte störs av andra meteorologiska system, rör det sig alltså om en självförstärkande process, som drar sin energi från obalansen mellan kall och varm luft.

Kraftig storm slår till i kallfrontens förtrupp

Den kraftigaste vinden kommer oftast i kallfrontens kraftiga regn-, hagel- eller åskväder eller strax efteråt i den kalla luften, som gärna drar med sig regnskurar. I de extrema fall då vindhastigheterna kommer upp i orkanstyrka har det visat sig att de högsta vindhastigheterna uppmäts i varmluften inuti kallfronten, med en extra kraftig zon av blåst några hundra kilometer från lågtryckets centrum.

Storm, orkan eller cyklon?

Få koll på vilda vindar i vår stora artikel här:

Temperaturskillnad

I till exempel Skandinavien bildas höststormar, när kraftiga lågtryck från Atlanten rör sig in över området. ­Lågtrycket uppstår vid stora temperaturskillnader i atmosfären. Så är fallet på hösten, då värme från Sydeuropa kolliderar med de kalla luftmassorna från polarområdet.

Vid sammanstöt­ningen pressas den varma luften uppåt, där den utvidgas, så att lufttrycket i området sjunker. Lågtrycket suger till sig luft och skapar en vind, som lätt kan uppnå stormstyrka.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: