© Creative Commons

Varm luft skapar världens starkaste vindar

Varm, fuktig luft nära ekvatorn är de kraftfulla tropiska stormarnas bränsle. Genom en kombination av varmt havsvatten, lågtryck och accelererande vindar skapar stigande varm luft snurrande, destruktiva jättestormar.

Träd smulas sönder, hustak flyger av och gator fylls med vattenmassor när de tropiska stormarnadrar in över land.

De skräckinjagande jättestormarna föds över varma hav i närheten av ekvatorn.

Havets yta behöver vara minst 26,5 grader varm innan den förångas tillräckligt mycket för kunna att ge näring till och skapa en gigantisk tropisk storm som därefter kan röra sig över jorden.

Väderfenomenet varierar väsentligt i storlek, men har en genomsnittlig diameter på mellan 100 och 2 000 kilometer.

Orkaner rullar in över Centralamerika

Först kom kategori 4-orkanen ETA - den största stormen som drabbat Honduras sedan 1998.

Den skapade stora översvämningar och ödeläggelse för cirka fem miljarder. Men det räckte inte med det.

Bara två veckor senare drabbades Honduras av ännu en kategori 4-orkan. Skadorna efter orkanen Iota syns ännu, och lokalinvånare säger att den var ännu våldsammare än den tidigare.

Det är första gången två så våldsamma orkaner drabbar samma område med så pass kort mellanrum.

Dessvärre verkar vi behöva vänja oss vid detta. Ny forskning visar att orkaner blir kraftfullare i takt med den globala uppvärmningen.

Dessutom verkar ännu en orkan vara på väg mot redan hårt plågade området.