Hurricane Frances

Vad betyder orkanens öga?

Hur kan det egentligen vara fullständigt vindstilla mitt inne i en rasande orkan?

Orkanens öga är namnet på det vindstilla området mitt i en orkan. Normalt har ögat en diameter på 30-60 kilometer, men det kan variera från 8 till över 200 kilometer. Inne i ögat är det stilla, litet nederbörd, men ofta molnfritt. Fickor eller armar från det omgivande stormsystemet kan dock tränga in och spoliera stillheten. Det är lungt i ögat, och tolv kilometer över havsytan kan ögat till exempel tio vara grader varmare än den omgivande orkanen.

Det är placeringen i orkanens mitt som gör ögat vindstilla. Det är samma princip, som när vi ser ett cykelhjul rulla. Inne i hjulets mitt är det inte mycket fart, men ju längre ut åt ekrarna vi tittar, desto större är farten. Vad som i första hand bildar orkanens öga vet man inte med säkerhet, men forskarna anser att ett öga är en fysisk förutsättning för alla roterande vätskor och därmed även för nederbörden i en orkan.

Värme och fuktighet är en förutsättning för att ett öga i en orkan skall uppstå, och fenomenet finns därför bara i de våldsamma orkaner som rasar runt tropikerna, där haven är varmare än 27 grader. Orsaken är att stormar bildas genom att varm och kall luft möts, och över de varma haven är detta möte extremt. Så länge värmen och fuktigheten är närvarande, förstärks orkanen, men när den driver in över land, avtar den i styrka.