Meteorologer ska mäta orkaner enligt ny skala

I dag delas orkaner in i fem kategorier efter hur höga vindhastigheter stormen producerar. Men det säger inte så mycket om hur stor skada orkanen kommer att orsaka, säger flera amerikanska meteorologer, som i stället mäter orkanens samlade energi.

© Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Kort innan orkanenKatrina drabbade miljonstaden New Orleans 2005 nedgraderades stormen från kategori fem till den mindre allvarliga kategorin tre.

Ändå förorsakade det enorma vädersystemet till slut en förödelse som aldrig tidigare skådats på amerikansk mark.

Känd orkanskala är bristfällig

Katrina är ett bra exempel på att den vanliga Saffir-Simpson-skalan inte alltid ger en rättvisande bild av hur förödande en storm kan vara.

Skalan delar in orkaner i fem styrkekategorier utifrån den maximala vindhastighet som stormen kan upprätthålla under en minut. Men skalan berättar ingenting om stormens storlek och därmed hur omfattande förstörelse den kan orsaka.

Därför har meteorologer i USA börjat mäta stormens totala energiinnehåll på den så kallade Integrated Kinetic Energy-skalan. Den nya skalan ger forskare en bild av hur stor energi som utlöses i hela stormområdet.

Orkan utlöste energin från tre atombomber

När forskare beräknar IKE hämtar de data från både satelliter, bågar med sensorer, fartyg och mätningar utförda av orkanjägare, som flyger direkt in i de våldsamma ovädren.

Alla uppmätningar av vindhastigheter som vid ytan är 65 km/h registreras, och med utgångspunkt i dem beräknas stormens totala energiinnehåll.

Kategori 2-orkanen Isabel från 2003 är den mest energirika orkanen som uppmätts på amerikansk mark. Den utlöste mer än 170 terajoule, vilket nästan är tre gånger energiinnehållet i Hiroshimabomben.