Kan en orkan korsa ekvatorn?

Om nu orkaner roterar åt varsitt hål på norra och södra halvklotet, vad händer då om en orkan korsar ekvatorn. Kan den göra det?

I princip skulle det vara möjligt för en tropisk orkanatt korsa ekvatorn. Det finns emellertid inga exempel på att det har skett, och en rad faktorer talar också emot att det kommer att ske i framtiden. Alla tropiska orkaner på norra halvklotet roterar runt lågtryckets centrum i riktning motsols. Denna rotation beror på den så kallade corioliskraften, som byter riktning söder om ekvatorn. Anteckningar visar att endast enstaka orkaner i Indiska Oceanen varit cirka en grad från att korsa ekvatorn. Orkanerna har alla antingen lösts upp innan de korsade ekvatorn eller så har de följt en bana mot nordväst. På norra halvklotet har corioliskraften nämligen en förmåga att vända ett lågtrycks bana mot nordväst och förhindrar därför orkanens språng över ekvatorn. Även om orkanen skulle lyckas korsa ekvatorn, skulle den inte fortsätta sin färd så långt. Corioliskraften skulle nämligen arbeta emot orkanens rotation och orkanen skulle snabbt lösas upp.