Shutterstock
Storm vid Torsminde

Hur uppstår orkaner i Norden?

Tropiske orkaner oppstår som regel ikke i Skandinavia, men vanlige lavtrykk kan inneholde vindkast av orkan styrke.

Orkaner i Norden

I Norden bildas höststormar när kraftiga lågtryck från Atlanten rör sig in över området. Lågtrycket uppstår vid stora temperaturskillnader i atmosfären.

De förekommer vanligtvis under hösten, då värme från Sydeuropa kolliderar med kalla luftmassor från polarområdet.

Vid kollisionen pressas den varma luften uppåt där den utvidgas och gör att trycker i området faller. Lågtrycket suger till sig luft och skapar en vind som utan vidare kan uppnå stormstyrka – och i sällsynta fall även orkanstyrka.

Här är 4 av de värsta stormarna av orkanstyrka, som någonsin har härjat på våra breddgrader.

Julorkanen, 1902

En av de första stormarna som inledde det tjugonde århundradet är än i dag en av de kraftigaste som uppmätts i Skandinavien.

Enligt mätstationer i Köpenhamnsområdet och Mittjylland och vid Kullens fyr i Sverige uppgick vindstyrkan till 144 kilometer per timme, vilket är ovanligt högt i vår del av världen. Värst slog orkanen till över Skåne, Halland och västra Småland, där totalt 50 fiskare miste livet.

  • Dödstal: 50
  • Styrka: 144 km/h

Oktoberorkanen, 1967

1967 passerade en kraftig storm Danmark från Brittiska öarna.

Med en vindstyrka på över 140 kilometer per timme utvecklades stormen till en av de kraftigaste orkaner som någonsin drabbat Nordeuropa. Orkanen gjorde särskilt stor skada på skogarna, där många träd blåste omkull och flera metertjocka lövträd till och med knäcktes rakt av.

När orkanen rörde sig vidare mot nordost drabbades södra Sverige och på Ölands södra udde uppmättes en medelvind på 144 kilometer per timme. Den vindmätningen är än i dag den högsta som mätts upp Sverige, med undantag för fjällstationer.

  • Dödstal: 0
  • Styrka: 144 km/h

Decemberstormen, 1999

Fredag den 3 december 1999 registrerades Danmarks kraftigaste orkan någonsin. Vindstötar på över 180 kilometer per timme orsakade skador för 19 miljarder kronor och sju människor miste livet medan 800 skadades.

Motsvarande fyra miljoner kubikmeter virke välte i skogen och alla tåg och flyg ställdes in medan alla uppmanades att stanna inomhus. Vid västkusten var vinden så våldsam att det en stormflod uppstod trots att det var ebb.

  • Dödstal: 7
  • Styrka: 187 km/h

Januaristormen, 2005

Natten mellan 7 och 8 januari 2005 drar en storm med vindstötar av orkanstyrka in över nordvästra Europa.

I Danmark når vindstyrkan upp till 126 kilometer per timme och fyra människor omkommer. Värst drabbat är dock södra Sverige där orkanen växer till sig och vindstötarna når upp till 144 kilometer per timme.

Totalt 18 människor omkommer och cirka 75 000 000 m³ virke blåser omkull i landets södra delar, där 341 000 hushåll får uppleva ett flera dagar långt strömavbrott.

  • Dödstal: 22
  • Styrka: 144 km/h