Hur får orkanerna sina namn?

Orkaner har ofta mans- eller kvinnonamn, men varför behöver de egentligen ha ett namn, och vem bestämmer vad de skall heta?

orkanerna namn

En orkanär en mycket kraftig storm, som når en hastighet på minst 64 knop, knappt 120 kilometer i timmen. Orkaner är så farliga väderfenomen att olika myndigheter och meteorologer världen över är tvungna att samarbeta för att följa deras möjliga väg mot land.

Därför är det praktiskt att använda ett namn, så att alla vet vilken orkan det rör sig om. Under hundratals år har befolkningen i Västindien uppkallat orkaner efter namnsdagen den helg som låg närmast den dag då orkanen uppträdde. USAs National Weather Forecast började 1953 ge stormarna kvinnonamn.

Det fick dock kvinnorörelsen att protestera, och sedan 1979 har man använt kvinno- och mansnamn lika ofta. Namnet speglar ofta de länder som omger det hav där orkanen uppstår. Till exempel används engelska, franska och spanska namn om orkaner som uppstår på Atlanten.

Idag är det den internationella World Meteorological Organization, som bestämmer vilka namn som skall användas. Det finns olika listor i omlopp med möjliga namn på orkaner i olika världsdelar.

Samma namn används gång på gång, men om en orkan har varit särskilt förödande, tas dess namn bort från listan. Namnen Mitch och Audrey kan till exempel inte användas igen.