Kategorierna för orkanstyrka i Atlanten och Stilla havet anger hur stor förödelse man förväntar sig.

>> Vill du veta hur en tropisk orkan uppstår?

Eftersom nu gällande högsta kategori, kategori 5, betyder “totalt ödeläggande” finns det inget direkt behov av en kategori 6 – även om framtida orkanersannolikt kan bli cirka fem procent kraftigare.

De sju första “kategori 6-orkanerna” har drabbat oss

I dag går orkanskalan upp till 288 kilometer i timmen i den snabbaste genomsnittliga vinden under en minut. Skulle en kategori 6 införas borde gränsen sättas vid vindar som under en minut har en genomsnittlig hastighet över 288 kilometer i timmen.

I sådana fall har de sju första kategori 6-orkanerna redan registrerats med Irma från 2017 som den senaste. Vid det tillfället nådde vindhastigheten upp i 295 kilometer i timmen.

En annan säker kategori 6-orkan var supertyfonen Haiyan, som drabbade Filippinerna år 2013 med vindhastigheter på upp till 315 kilometer i timmen.

###

Över 288 km/h är den nya gränsen

Genomsnittlig vind mätt under en minut.

  • Kategori 1: 119–153 km/h
  • Kategori 2: 154–177 km/h
  • Kategori 3: 178–208 km/h
  • Kategori 4: 209–251 km/h
  • Kategori 5: 252–288 km/h
  • MÖJLIG KATEGORI 6: 288 km/h