Orkan

Vad är en orkan?

Orkan

När tropiska stormar inträffar flyger hustak av, träd välter och gator svämmar över med vattenmassor. Orkaner bildas över varmt havsvatten nära ekvatorn och kan variera kraftigt i storlek, och i takt med den globala uppvärmningen blir orkanerna allt större och deras vindstyrka allt starkare och mer ödeläggande. Illustrerad Vetenskap lär dig mer om vad en orkan är, hur den uppstår och hur man ska förhålla sig till väderfenomen som blir allt kraftfullare i framtiden.

Vad är en orkan?

En tropisk orkan är en kraftig storm med en vindhastighet på 33 m/s eller 120 km/h, motsvarande 12 i Beauforts vindstyrka. Orkanen är en av de mest ödeläggande stormarna på jorden.

Orkaner delas in efter Saffir-Simpson-skalan från 1-5 utifrån hur ödeläggande de är, där kategori 5 är den mest destruktiva. Eftersom skalan inte avslöjar något om orkanens storlek har meteorologer börjat mäta stormens totala energiinnehåll på en så kallad Integrated Kinetic Energy-skala. Den ger en mer rättvisande bild av hur mycket energi som utlöses i orkanområdet.

Tropiska orkaner uppstår vanligtvis inte Skandinavien, men det vanliga lågtrycket som förekommer här kan innehålla vindstötar av orkanstyrka.

Så bildas en tropisk orkan

Varm, fuktig luft i närheten av ekvatorn bidrar till att bilda de kraftfulla tropiska orkanerna. I en blandning av havsvatten på mer än 26 grader, lågtryck och accelererande vindar skapar stigande varm luft destruktiva jättestormar

Vad är en orkan?

© Shutterstock
Sida 1 / 2