Vad är en orkan?

Orkan

När tropiska stormar inträffar flyger hustak av, träd välter och gator svämmar över med vattenmassor. Orkaner bildas över varmt havsvatten nära ekvatorn och kan variera kraftigt i storlek, och i takt med den globala uppvärmningen blir orkanerna allt större och deras vindstyrka allt starkare och mer ödeläggande. Illustrerad Vetenskap lär dig mer om vad en orkan är, hur den uppstår och hur man ska förhålla sig till väderfenomen som blir allt kraftfullare i framtiden.
Varmt havsvatten skapar den perfekta stormen
Orkan

Varmt havsvatten skapar den perfekta stormen

12 Minuter

Orkanen Katrina dränker New Orleans
Orkan

Orkanen Katrina dränker New Orleans

13 Minuter

Så uppstår en tropisk storm
Orkan

Så uppstår en tropisk storm

3 Minuter

Orkaner förvärras av klimatförändringar
Orkan
Orkan

Orkaner förvärras av klimatförändringar

4 Minuter

Orkan
Varmt havsvatten skapar den perfekta stormen
Orkan

Varmt havsvatten skapar den perfekta stormen

12 Minuter

Orkanen Katrina dränker New Orleans
Orkan

Orkanen Katrina dränker New Orleans

13 Minuter

Så uppstår en tropisk storm
Orkan

Så uppstår en tropisk storm

3 Minuter

Orkaner förvärras av klimatförändringar
Orkan
Orkan

Orkaner förvärras av klimatförändringar

4 Minuter

LISTAN: 4 kraftiga orkaner i Norden
Orkan
Orkan

LISTAN: 4 kraftiga orkaner i Norden

3 Minuter

Vad är en orkan?

En tropisk orkan är en kraftig storm med en vindhastighet på 33 m/s eller 120 km/h, motsvarande 12 i Beauforts vindstyrka. Orkanen är en av de mest ödeläggande stormarna på jorden.

Orkaner delas in efter Saffir-Simpson-skalan från 1-5 utifrån hur ödeläggande de är, där kategori 5 är den mest destruktiva. Eftersom skalan inte avslöjar något om orkanens storlek har meteorologer börjat mäta stormens totala energiinnehåll på en så kallad Integrated Kinetic Energy-skala. Den ger en mer rättvisande bild av hur mycket energi som utlöses i orkanområdet.

Tropiska orkaner uppstår vanligtvis inte Skandinavien, men det vanliga lågtrycket som förekommer här kan innehålla vindstötar av orkanstyrka.

Så bildas en tropisk orkan

Varm, fuktig luft i närheten av ekvatorn bidrar till att bilda de kraftfulla tropiska orkanerna. I en blandning av havsvatten på mer än 26 grader, lågtryck och accelererande vindar skapar stigande varm luft destruktiva jättestormar

Vad är en orkan?

© Shutterstock
Varmt havsvatten skapar den perfekta stormen
Ljud
Orkan

Varmt havsvatten skapar den perfekta stormen

12 Minuter

Orkanen Katrina dränker New Orleans
Orkan

Orkanen Katrina dränker New Orleans

13 Minuter

Så uppstår en tropisk storm
Orkan

Så uppstår en tropisk storm

3 Minuter

Orkaner förvärras av klimatförändringar
Orkan
Orkan

Orkaner förvärras av klimatförändringar

4 Minuter

LISTAN: 4 kraftiga orkaner i Norden
Orkan
Orkan

LISTAN: 4 kraftiga orkaner i Norden

3 Minuter

Orkanen Dorian raserar i snigelfart
Fly flyver igennem orkanens øje på Dorian.
Orkan

Orkanen Dorian raserar i snigelfart

4 Minuter

Kraftig tyfon truer Japan: Sådan opstår tropiske storme
Orkan
Orkan

Kraftig tyfon truer Japan: Sådan opstår tropiske storme

5 Minuter

Meteorologer ska mäta orkaner enligt ny skala
Orkan

Meteorologer ska mäta orkaner enligt ny skala

1 Minuter

Är en ny kategori av orkaner nödvändig?
Orkan

Är en ny kategori av orkaner nödvändig?

2 Minuter

Hur får orkanerna sina namn?
orkanerna namn
Orkan

Hur får orkanerna sina namn?

1 Minuter

Gigantisk orkanmaskin krossar lilleputthus
nb_u20 Wave
Orkan

Gigantisk orkanmaskin krossar lilleputthus

Framtiden bjuder på fler orkaner
nb_u12 Vanuatu
Orkan

Framtiden bjuder på fler orkaner

Sida 1 / 2