Shutterstock

Hur upptäcker jag ovädersmoln?

Moln finns i 27 olika versioner. Hur kan man skilja mellan ofarliga moln och de som hotar med stora översvämningar?

Moln bildas när vattenånga stiger upp i luften och kyls ner i de högre luftlagren. Nedkylningen gör att vattenångan kondenserar till små lätta vattendroppar.

Vattendropparna är fortfarande tillräckligt lätta för att hållas uppe av luftströmmar, och först när molnet är mättat med vatten börjar det regna.

Det finns 27 olika typer av moln.

Meteorologerna har identifierat totalt 27 typer av moln, som är indelade i tio kategorier efter formen och höjden av molnen på himlen.

Så upptäcker du ett regnmoln

Flera av dem kan varsla om regn, men de som kräver omedelbar uppmärksamhet är lågt hängande, gråa moln.

Där är tätheten av vattenpartiklar så hög att mindre mängder ljus tränger igenom vilket gör molnet mörkare. Molnet är nära sin mättnadspunkt och klarar snart inte att hålla kvar mer vattenånga.

Moln varslar om regn och rusk

lågt hängande moln – regn på väg
© Shutterstock

Om grå nimbostratusmoln täcker himlen är ett jämnt och långvarigt regn på väg. Molnskiktet är tjockt och undersidan befinner sig bara mellan en och tre kilometer över marken.

Böljemoln varslar om dåligt väder
© Shutterstock

Altocumulusmoln liknar bomullstussar och bildas på mellan två och fem kilometers höjd. Molnen dyker ofta upp före en varmfront och är tecken på att det kommer att regna senare under dagen.

Cirrusmoln högt upp på himlen
© Shutterstock

Tunna, långsträckta cirrusmoln består av iskristaller på mellan sex och tretton kilometers höjd. De bildas ofta vid varmfronter och kan varsla om kraftiga stormar.

Enstaka vita moln – exempelvis duniga böljemoln – kan också varsla om regn, eftersom de är ett tecken på att en varmfront är på väg. Där möts kall och varm luft och bildar tyngre moln, vilket resulterar i nederbörd senare på dagen.