Godlen gate in the mist

Hur uppstår havsdimma?

Fuktig dimma från havet kan förstöra även den vackraste solskensdag. Men varifrån kommer den fuktiga havsdimman ifrån?

Havsdimma kommer i regel smygande från havet in över kusten under dagen.

Ofta är det en klar och vacker vår- eller sommardag, som spolieras av en fuktig dimma. Dimman har bildats över havet, och vinden drar in dimman över land och tar med sig havets temperatur.

Varför uppstår havsdimman?

Under våren och den tidiga sommaren händer det ofta att mildare luft drar ut över ett kyligare hav. I de nedersta luftlagren sjunker temperaturen till nära havstemperaturen, och därför kan den avkylda luften inte innehålla samma mängd vattenånga som tidigare.

Finns det vattenånga över, bildar luften små droppar av vatten, som på grund av sin ringa storlek endast mycket långsamt faller nedåt. Principen är densamma som vid vanlig molnbildning, och dimman är faktiskt bara ett moln, som svävar precis över ytan.

I fall som detta, då dimman bildas på grund av avkylning när luften rör sig över en kallare yta, talar man om advektionsdimma.

Det är vinden som drar in dimman över land, och det kan ske som en del av ett större vindsystem, där vinden blåser dimman från havet mot land. Dimman försvinner oftast först när vinden byter riktning.

havsdimman

Den täta dimman uppstår över det vårkalla havsvattnet, leds in mot kusten med havsbrisen och skingras först inne över land

© Shutterstock

Dimman uppstår sent på dagen

Den klassiska havsdimman kommer dock ofta först fram på dagen, efter det som från början verkade bli en vindstilla solskensdag. Här är det uppvärmningen över land som lyfter varm luft uppåt och därmed suger luft från havet in över kusten.

Runt middagstid dras luften därför in över land, och landskapet sveps in en kall dimma, medan temperaturen ofta sjunker 10–15 grader. Havsdimman lättar ofta senare på dagen, när marken efterhand värms upp av solen, och dimman avdunstar.