Shutterstock
El Niño

Hur uppstår El Niño?

Vad är El Niño? Hur uppstår de extrema väderförhållanden som kommer i samband med El Niñofenomenet?

El Niño, som betyder gossebarnet, hänger ihop med ett annat väderfenomen kallat flickebarnet, La Niña. De är två extremer av en naturlig vädercykel i det tropiska Stilla havet. Under ett El Niñoår blir havet cirka två till tre grader varmare än normalt utanför Sydamerikas västkust, medan det under ett La Niñaår är kallare.

Vanligtvis blåser ett vindsystem som kallas passadvindarna konstant det varma ytvattnet österifrån västerut längs ekvatorn. Namnet på passadvindarna härstammar troligtvis från nederländskans “pasaat” som betyder genomgång. Fartyg drar fördelar av vindsystemet som förkortar restiden från öst mot väst.

Passadvindarna gör att kallt bottenvatten att stiga upp vid Sydamerikas västkust, medan det varma ytvattnet ger regn i Indonesien. Regnet får luftmassor att stiga upp i atmosfären, vilket håller passadvindarna igång.

I genomsnitt vart fjärde år avtar passadvindarna dock, och utan vindarnas press flyter det varma ytvattnet sakta men säkert tillbaka till Sydamerika, vilket leder till ett så kallat El Niñoår.

El Niño får stora konsekvenser

El Niño får stora konsekvenser i ett bälte från Australien till Syd- och Nordamerika, där det leder till markanta förändringar i vädret: det blir torka i Australien och översvämningar i Syd- och Nordamerika. 1997 orsakade El Niño skador för mellan 36 och 92 miljarder dollar och tusentals personer dog av hettan och översvämningar.
La Niña uppstår ibland till följd av El Niño, men inte nödvändigtvis.

La Niña har också betydelse för vädret i det stora området, men här handlar det om att befintliga väderförhållanden förstärks: torra områden får ännu mindre regn, medan det regnar mer än normalt i områden, som normalt får mycket nederbörd.

El Niño - Torka i Australien

El Niño kan leda till torkai Australien.

© Shutterstock

Med hjälp av elektroniska bojar följer forskarna vattentemperaturerna i Stilla havet, och de kan mäta, när varmt ytvatten flyter från Indonesien mot Sydamerika. Förutsägelserna är ännu inte säkra, men på längre sikt kan de få stor betydelse för exempelvis bönder.

Klimatförändringar kan förstärka El Niño

En studie som gjorts av forskare från Kina och USA visar att klimatförändringarna kan ha en förstärkande effekt på El Niño. Forskarna använde data från 33 olika El Niño och studien visar att El Niño från 1978 började längre mot väst där havstemperaturen är högre.

Efter förskjutningen har det funnits tre El Niño som varit osedvanligt kraftfulla. Dessa tre år, då El Niño hade exceptionell styrka, var 1982, 1997 och 2015. Samtliga tre orsakade stora skador och ledde till värmerekord.