De största hagelkornen blir över 15 centimeter i diameter och väger drygt 700 gram.

© Graham Crouch-IDI/Getty Images

Hur uppkommer hagelbyar?

Ett hagel börjar som en vattendroppe högt uppe i atmosfären. Droppen är flytande, trots att temperaturen ligger långt under fryspunkten, men kollisioner med andra droppar omvandlar den till en hård isklump.

Hagel bildas som regel i stora åskmoln av underkylda vattendroppar.

Underkylt vatten är flytande även under fryspunkten och kan nå ner till hela -48 °C innan det fryser.

Fenomenet uppträder ofta som små vattendroppar i atmosfären, så kallade molndroppar.

Varför fryser inte dropparna?

Dropparna fryser inte eftersom de består av väldigt rent vatten.

Rent vatten saknar de så kallade nukleationskärnor som iskristallerna börjar växa på. Det kan exempelvis vara ett mikroskopiskt dammkorn som fångats inne i droppen.

Om vattnet störs av kraftiga rörelser medan avkylningen pågår kan bildningen av iskristaller emellertid också ske även utan nukleationskärnor.

Temperaturen i atmosfären faller med höjden, så kraftiga uppåtgående vindar kan skicka de rena dropparna upp på en höjd där temperaturen faller till under noll grader.

I juli 2017 tvingades en ukrainsk pilot att i blindo landa ett stort passagerarplan efter att både vindrutan och noskonen krossats av hagel som var stora som ägg.

© YOUTUBE

När bildas hagel normalt?

I Skandinavien sker detta vanligtvis ett par kilometer över jordytan under sommaren. Eftersom stora regnmoln är upp till tolv kilometer höga är huvudparten av molnet under fryspunkten.

Så småningom kolliderar dropparna med varandra och störs, och ett hagelkorn bildas.