Hur snabbt kan moln flyga?

Cirrusmolnen har hastighetsrekordet för moln och ligger i jetströmmarna.

Cirrus clouds

De snabbaste molnen finns på 10 till 18 kilometers höjd, där det förekommer vindhastigheter på upp till 400 kilometer i timmen.

Molnen utgörs av vattendroppar eller iskristaller, som långsamt faller genom luften. Det betyder att de följer den rörelse som finns i luften. På grund av friktionen vid jordytan är vindhastigheten högre ju högre upp vi kommer i atmosfären. Bara 100 meter upp kommer den sålunda att vara fördubblad i förhållande till två meter över jordens yta. Det betyder också att molnen rusar iväg med en mycket högre hastighet än nära jorden.

De snabbast flygande molnen finns dock högst upp i troposfären. Det beror på att det där uppstår jetströmmar som en följd av skillnader i temperatur mellan luftlagren. Jetströmmar har normalt en hastighet på cirka 200 kilometer i timmen men kan komma upp i 400 kilometer i timmen. Jetströmmarna ligger på 10 till 18 kilometers höjd, där molnen består av små iskristaller och liknar vaddtussar. Dessa moln kallas cirrusmoln och har hastighetsrekordet på cirka 400 kilometer i timmen.