Hur mycket sand flyttar en sandstorm?

Sandstormar är dramatiska händelser. Hur mycket sand flyttar de, och hur långt kan den flyga i väg?

Beräkningar visar att om vinden är hård och sanden torr, kan det transporteras upp till 30 kilo sand per timme per meter. Det betyder att en stor sandstormflyttar många miljoner ton sand och stoft. En sandstorm börjar, när vindstyrkan kommer upp över tio meter i sekunden. Det är tillräckligt för att flytta de små partiklar som är huvudingrediensen i en sandstorm. De små partiklarna – som även är kända som svävstoft – är mindre än 0,1 millimeter i diameter. Många av dem är till och med betydligt mindre. Även de största sandkornen förflyttas med vinden, men de är så tunga att de sällan når mer än 30 centimeter ovanför sanden och nästan hoppar fram över markytan. Även om de stora sandkornen endast förflyttar sig ett par meter, spelar detta en stor roll för hur sandstormen utvecklas. Varje gång ett sandkorn träffar marken, virvlar det upp små stoftpartiklar, och det är dessa som stiger till väders och som ger sandstormen dess höjd och dess dramatiska utseende. Tack vare sin blygsamma storlek kan stoftpartiklarna hålla sig svävande i dagar och veckor – de allra minsta i flera år. Därför kan de ta sig åtskilliga kilometer upp i atmosfären och föras upp till 6000 kilometer bort. Bara Sahara ”exporterar” mellan 60 och 200 miljoner ton fint sandstoft varje år, och en del av det tar sig så långt bort som till Europa och Syd-amerika.