Hur högt kan moln ligga?

Moln ser ut som om de ligger ganska lågt. Är det alltid så eller finns det moln i rymden?

De flesta molntyper ligger förhållandevis nära jorden. Så kallade nattlysande (noc-tilucenta) moln kan dock ses 80 till 100 kilometer över marken. Gränsen till rymden går på 100 kilometers höjd.

Så vitt man vet observerades nattlysande moln första gången 1885 av den engelske astronomen T W Backhouse, och det är möjligt att de inte existerat tidigare.

Två år tidigare, 1883, exploderade vulkanen Krakatau i Indonesien, och aska kastades högt upp i atmosfären. En del partiklar från det våldsamma vulkanutbrottet stannade kvar i atmosfären och bildade de nattlysande molnen.

Molnen försvann inte igen, och man anser att det hänger ihop med den metan som frigjordes i samband med den industriella revolutionen. I den översta delen av atmosfären omvandlas metan till vattenånga, och den bidrar till att hålla ihop molnen. Det verkar dessutom som om de breder ut sig.

På T W Backhouses tid syntes nattlysande moln bara ovanför 50:e breddgraden, medan de i dag har observerats ända ned till 40:e breddgraden. Molnen syns endast precis före soluppgången och efter solnedgången, när solen lyser upp dem från horisonten.