Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Därför regnar det

Därför regnar det

Den konstanta utväxlingen av vatten mellan jorden och atmosfärens nedersta lager kallas vattencykeln. Den nedåtgående delen av detta kretslopp kallas nederbörd och består i regel av regn. Andra typer är snö, slask, hagel, rimfrost, duggregn, dimma och dagg. Allt är vatten, som återvänder till jorden och de vattendrag som det avdunstat från.

Photo by Inge Maria on Unsplash

Nästan all nederbördsbildning orsakas av stigande luft. När luften stiger kyls den av, och vid någon tidpunkt når den sin mättningspunkt. Om luften tvingas stiga ytterligare, kommer luftens vattenånga att förtätas till små vattendroppar – även kallade molndroppar eller iskristaller.

Stora droppar och iskristaller faller snabbare än små. Stora droppar med hög fallhastighet samlar upp mindre droppar och faller därmed ännu snabbare. Dessa stora droppar kolliderar med ännu fler droppar och växer därför ytterligare. Förr eller senare blir dropparna och iskristallerna så stora att de faller snabbare än uppvindarna inne i molnet, och därmed faller de ur molnet i form av nederbörd.

Temperaturen bestämmer typen av nederbörd

Iskristaller är i synnerhet effektiva på att starta nederbördsprocessen. Även på sommaren börjar det mesta av nederbörden som iskristaller högt upp i molnen. Nederbördsformen är beroende av temperaturförhållandena i atmosfären. Är det frostgrader hela vägen upp genom atmosfären, faller nederbörden som snö. Är det över noll nära marken, övergår den i snö, slask eller regn.

Underkylt regn består av underkylda regndroppar och bildas när det är frost vid marken, men över fryspunkten högre upp i atmosfären. När underkylda droppar träffar en yta, fryser de till is och gör vägbanor och trottoarer glashala.

En annan välkänd nederbördsform är hagel. Det bildas när kraftiga och uppåtgående luftströmmar i ett moln blåser tillbaka delvis smälta iskristaller i molnets översta del, där de hamnar under fryspunkten igen och fryser till is. De små iskulorna faller ur molnet som hagel.

Duggregn är små regndroppar med en diameter under 0,5 millimeter. Dropparna är små och lätta och förs iväg av vinden. En tumregel är att duggregn inte gör ringar i vattenytor.

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj