Shutterstock

Stämmer det verkligen... att det är farligt att duscha när det åskar?

Jag vet att man inte ska söka skydd under ett träd när det åskar. Men finns det risker när man håller sig inomhus under åskoväder också?

Blixtar uppstår för att jämna ut spänningsskillnader mellan jordytan och molnen.

När blixten går kan spänningsskillnaden vara flera hundra miljoner volt och strömstyrkan upp till 200 000 ampere. Det är mer än vad som krävs för att döda en människa.

Därför är det bäst att skynda sig inomhus när det drar ihop sig till åska. Men även inomhus finns det risker du bör vara uppmärksam på.

Alla hus är nämligen inte utrustade med åskledare och energin måste hitta en väg genom de delar av huset som ger minst elektriskt motstånd.

Metall och vatten leder blixten

Med andra ord kommer allt som innehåller metall plötsligt att bli en kanal för högspänning – exempelvis lampor och datorer som är kopplade till elnätet.

Detsamma gäller oftast också element och vattenkranar, som är kopplade till vattenrör av metall. Dessutom är själva vattnet i rören en perfekt ledare för elektricitet. Det beror på vattnets innehåll av upplösta joner, som natrium, kalcium och magnesium.

Därmed är det varken ofarligt att duscha, bada, diska eller tvätta för hand under åskväder. Det finns berättelser – även från Skandinavien – om personer som har fått våldsamma elektriska stötar genom vattnet i exempelvis duschen.

Så undviker du blixten inomhus

När blixten slår ned i ditt hus följer energin vägen med minst motstånd ned i marken. Den vägen går genom metall och vatten.

© Shutterstock

1. Dra ut kontakter

Ett blixtnedslag kan ge överspänning i elkablar och löpa ut i dina sladdar. Dra ut alla elkontakter i god tid innan åskan passerar, eller håll åtminstone avstånd till elektriska apparater.

© Shutterstock

2. Låt bli vattnet

Många vattenrör är gjorda av metall och leder elektricitet, precis som själva vattnet i kranarna. All kontakt med vattnet, disk såväl som dusch, är därmed förknippat med risk under åska.

© Shutterstock

3. Stäng av internet

Antenn-, telefon- och internetkablar innehåller metall som kan leda elektricitet. Därför ska du antingen dra ut alla elkontakter eller hålla avstånd. Kablar till fibernät är däremot ofarliga.