Är det säkert att vistas i en bil när det åskar?

Jag har hört att det är säkert att sitta i en bil när åskan går. Beror det på att däcken är isolerande, eller att blixten avleds av bilens stålkaross?

Blixten bil
© Shutterstock

Det stämmer att en bil är en mycket säker plats att befinna sig på under åskväder. Det beror på att man i en bil sitter inuti en kaross av metall, vilket innebär att bilen fungerar som det som inom fysiken kallas Faradays bur.

Den är uppkallad efter den engelske fysikern och kemisten Michael Faraday, som bevisade att en elektrisk ström följer utsidan av en metallbur och att det därför inte leds in någon ström i själva buren.

Blixten går längs bilens utsida

En blixt är en kortvarig elektrisk urladdning och om en blixt träffar en bil, kommer strömmen att färdas längs bilens utsida utan att skada några passagerare.

En Faradaybur måste inte nödvändigtvis vara helt perfekt. Därför kan även bilar med exempelvis soltak utgöra ett dugligt skydd, om än inte lika bra som en bil utan.

Michael Faraday

Michael Faraday

© Shutterstock

Metallnät skyddar mot blixten

Telefoncentraler och andra byggnader med modern elektronik säkras i allt större omfattning mot blixtskador genom att man bygger upp ett masknät av metall runt den byggnad som ska skyddas.

Om blixten träffar byggnaden, så fungerar nätet som Faradays bur, varpå strömmen från blixten leds runt den känsliga elektroniken.

Bildäcken har ingen betydelse

Även om en bils däck ger god isolering, så är det inte de som skyddar mot blixten om en bil träffas. Spänningsskillnaden mellan bilen och marken kommer att vara så stor att strömmen ändå kan färdas genom däcken, och det finns exempel på hur däck därmed har blivit så varma att de har förstörts.

Vanligtvis ”hoppar” dock strömmen från blixten ned i marken på den plats där karossen befinner sig närmast jordytan.