Stormy weather at beach

Är det farligt att bada när det åskar?

Kan der være nogen fare for lynnedslag, når man bader i vandet i tordenvejr?

Ja, det är mycket farligt att bada och vara i närheten av vattnet under ett åskväder. Vatten är en god ledare och kan leda strömmen, så att ett blixtnedslag i vattnet 100 meter bort kan döda en person.

Dör man inte meddetsamma, kan man förlora medvetandet och drunkna. Blixtar uppstår vid spänningsskillnader på upp till flera miljoner volt mellan ett moln och jorden, och det kan därför bildas ett mycket kraftigt elektriskt fält.