Blixtar

blixt uppstår

Blixten fascinerar fortfarande

Blixtar är ett naturfenomen som finns på samtliga kontinenter. De förekommer oftast kring ekvatorn till följd av den varma och fuktiga luft som stiger uppåt och skapar stora nederbördssystem. När den positiva och negativa spänningsskillnaden blir för hög sker en elektrisk urladdning som resulterar i en blixt. En blixt har en diameter på bara omkring två till fem centimeter, men förflyttar sig med upp till 400 000 kilometer i timmen. Det produceras enorma mängder energi, vilket kan leda till en temperatur på upp till 30 000 grader Celsius. Det motsvarar fem gånger värmen vid solens yta. I Norden har vi omkring elva åskväder om året och bara ett fåtal har mist livet på grund av blixtar det senaste årtiondet. Gå på upptäckt i vårt arkiv och lär dig mer om blixtar här.

Hur uppstår blixten?

En blixt uppkommer ur moln kallade åskceller, som kan ha en diameter på åtskilliga kilometer. Små iskristaller förs upp genom molnet med uppåtgående vindar. Där kolliderar de med små hagelkorn och vattendroppar, som är på väg nedåt på grund av sin tyngre vikt. Krocken innebär att iskristallerna blir positivt laddade och haglen negativt laddade.

Det skapar ett åskväder med en positiv elektrisk laddning högst upp och negativ elektrisk laddning längst ned. Denna olikhet skapar en reaktion i form av en blixt följd av ökat tryck och ökad temperatur, vilket bildar en chockvåg. Det är denna chockvåg som ger upphov till åskans muller.
En åskcell lever bara i cirka 30 minuter, men kan under den tiden orsaka två till tre blixtar i minuten.

blixt träffar berg

© Shutterstock

Vad ska man göra när det åskar?

Ta reda på hur långt bort blixten befinner sig. Räkna sekunderna mellan blixten och det följande mullret. Ljudet färdas i 343 meter i sekunden, vilket ger ett avstånd på cirka en kilometer per sekund.

Om du är i ett hus ska du stanna inomhus. Om du är utomhus ska hålla dig borta från träd och andra höga objekt. Blixten söker sig till det närmaste målet, och slår därför ofta ned i objekt som sträcker sig högt över marken.

Sätt dig ned på huk med huvudet mellan benen för att minimera din storlek. Du ska aldrig lägga dig ned, eftersom du bildar skapar en större areal med marken, vilket kan vara fatalt under blixtnedslag.

Befinner du dig i havet ska du dyka ned under ytan för att inte bli den högsta punkten. Simma genast mot fastlandet, eftersom vatten leder elektricitet och slå dig medvetslös.

blixt över havet fara

© Shutterstock