Blir moln mindre när det regnar?

Moln förlorar massa när det regnar, men varm och fuktig luft håller igång dem.

Molnen förlorar massa när den vattenånga som molnet består av kondenseras och blir till allt större droppar som till slut faller till marken som regn.

I regel kommer dock den uppåtstigande varma, fuktiga luft som till en början bildade molnet att fortsätta och konstant tillföra molnet ny massa.

Skyer

Molnet på bilden rör sig uppåt. Kall luft från vänster skapar regn, samtidigt som varm luft stiger uppåt från höger och bildar molnmassa. Därför blir inte molnet inte mindre.

© Claus Lunau

Det innebär med andra ord att även om molnet avger vatten i form av regn så får det samtidigt en tillförsel av nytt vatten från den fuktiga luften, vilket gör att det totalt sett inte blir mindre.

Stora moln, exempelvis åskmolnet cumulonimbus, kan dock fortsätta att regna även när tillförseln av vattenånga underifrån har upphört, och då blir molnet naturligtvis mindre och mindre.